Työttömyysturvan otettava huomioon erilaiset työnteon muodot

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys itsensätyöllistäjien työttömyysturvan kehittämistarpeista ehdottaa joustavampaa suhtautumista työttömän yrittäjyyteen ja muihin työnteon muotoihin. Selvityksen laativat Akavan työelämäasioiden johtaja Maria Löfgren ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén. Seuraavaksi hallitus arvioi ehdotuksia ja harkitsee mahdollisia lainsäädäntömuutoksia.

Keräsimme selvityksen kolme keskeisintä ehdotusta muotoilualan näkökulmasta.

1. Jako yrittäjiin ja palkansaajiin on edelleen perusteltu

Jako yrittäjä- ja palkansaajatyön välillä on syytä säilyttää jatkossakin, mutta väliinputoamisen riskiä on työttömyysturvan osalta kavennettava, Löfgren ja Hellstén toteavat. Ornamokin näkee jaon perusteltuna, kunhan mikään ryhmä ei jää jalkoihin. Ornamon jäsenistössä esimerkiksi laskutuspalveluita käyttävien ja sivutoimisten yrittäjien työttömyysturvassa on tällä hetkellä kehitettävää.

2. Neljän kuukauden yrittäjyyden kokeileminen sallituksi

Löfgren ja Hellstén esittävät, että jatkossa työtön voisi kokeilla yrittämistä neljän kuukauden ajan ilman, että hän menettäisi kokonaan työttömyysturvaansa. Yrittäminen katsottaisiin automaattisesti sivutoimiseksi. He penäävät myös säännöksiä, joiden nojalla työtön voi muutenkin työllistää itseään yrittäjänä menettämättä kokonaan oikeuttaan työttömyysturvaan.

3. Ratkaisuja yhdistelmävakuutuksesta

Osin yrittäjinä ja osin palkansaajina työskenteleville tarjotaan uudenlaista, Akavan esittämää yhdistelmävakuutusta. Nyt osa itsensätyöllistäjistä ei voi vakuuttaa itseään yrittäjän työttömyysvakuutuksessa, mutta jää myös työttömyysturvan ulkopuolelle, koska ei täytä palkansaajan työssäoloehtoa. Yhdistelmävakuutuksen työssäoloehdon täyttämiseen kelpaisi niin palkka- kuin yrittäjätyökin.

Työn muutos näkyy vahvasti muotoilualalla, jossa vakituiset työpaikat ovat käymässä vähiin, mutta työtilaisuuksia riittää. Ornamo on toteuttanut syksyn aikana pilottiprojektin, jossa joukko muotoilijoita kartoitti näkökulmia tulevaisuuden työhön. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on mukana projektissa tutkimassa uutta työllistymismallia ja kehittämässä menetelmiä, joita voidaan hyödyntää myös muilla aloilla.