Hankintalaki muuttui – Lataa opas tulokselliseen muotoiluhankintaan

Vaikuttavaa vuoropuhelua! Opas tulokselliseen muotoiluhankintaan. Oppaan kuvitus.

Julkisia hankintoja säätelevä hankintalaki uudistui vuoden alussa. Suurin uudistus on se, että kilpailuttamisen rajaa eli kansallista kynnysarvoa nostetiin 30 000 eurosta 60 000 euroon.

Muutos on myönteinen, sillä se kannustaa jakamaan hankintoja pienempiin osiin sekä käymään vuoropuhelua tilaajien ja yritysten välillä. Muutoksen ansiosta suuri osa muotoiluhankinnoista tehdään tulevaisuudessa ilman muodollista kilpailutusta. Tämä tarkoittaa sitä, että muotoiluyritysten on alettava markkinoida itseään aktiivisesti myös julkiselle sektorille saadakseen toimeksiantoja.

Koska hankintalaki ei enää velvoita tilaajaa alle 60 000 euron hankinnoissa, on tärkeää, että ostoihin on olemassa suosituksia ja ohjeistuksia. Ornamo on tarttunut haasteeseen julkaisemalla muotoilun hankintaoppaan.

Vaikuttavaa vuoropuhelua! Opas tulokselliseen muotoiluhankintaan – lataa tästä

uudenmaan_liitto_pystylogo_rgbOpas sisältää ohjeita ja käytännön esimerkkejä sekä muotoilun tilaajien että muotoilijoiden näkökulmasta. Se on Suomen ensimmäinen julkiselle sektorille suunnattu muotoilun hankintaopas

Opas on toteutettu osana Vaikuttavaa vuoropuhelua muotoiluhankintoihin -hanketta, joka toteutetaan Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahan tuella.

Painetun oppaan voi hakea Ornamon toimistolta (Annankatu 16 B 35, Helsinki) tai tilata sähköpostitse osoitteesta office@ornamo.fi