Verkostoja, uskallusta ja liiketoimintaosaamista muotoiluyrittäjyyteen – hae mukaan koulutukseen

Co-design – yhteissuunnitteluprosessin hyvät sopimuskäytännöt
Kuva: Anni Koponen

Innostus, vertaistuki, rohkeus ja rutkasti taitoja oman liiketoiminnan pyörittämiseen. Näillä sanoin kuvaavat sekä kouluttajat että opiskelijat kuluneen vuoden liiketoimintakoulutuksen antia. Oppisopimuskoulutuksena toteutettava liiketoiminnan perustutkinto on räätälöity palvelemaan luovan alan yksinyrittäjien ja yrittäjäksi aikovien tarpeita. Koulutus on Ornamon, Rastor-instituutin ja Faros & Com Oy:n vuonna 2019 käynnistynyt yhteistyöpilotti. Haku seuraaviin koulutusryhmiin on avautunut elokuussa 2020.

Puolitoista vuotta kestävä, liiketoiminnan ammattitutkintoon johtava koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena omassa yrityksessä tai työn ohessa, ja koulutuksen opit sovelletaan suoraan käytäntöön. Opetus on konkreettista ja käytännönläheistä. Ennen kurssien alkua kouluttajat käyvät läpi, millaisia opiskelijoita ja yrityksiä kurssilla on mukana, minkä perusteella räätälöidään opiskelijoita hyödyttävä ja kiinnostava kurssimateriaali.

”Opiskelijat ovat hyvin vastaanottavaisia, ja heillä on vahva kiinnostus omien talousasioiden ymmärtämistä kohtaan”, kertoo talousvalmentaja Jukka Hämäläinen Faros & Com Oy:lta. Hämäläinen on toiminut 30 vuotta yrittäjänä.

Myös markkinointiviestinnän kouluttaja Anne Laakso kehuu opiskelijoita todella motivoituneiksi ja innostuneiksi. Laaksolla on parinkymmenen vuoden tausta isojen yritysten markkinoinnista ja brändinrakentamisesta. Hän kertoo opiskelijoiden odottavan markkinointijaksoa erityisen paljon.

”Muiden alojen yrittäjiin verrattuna muotoilijoilla on ennestään vahva osaaminen markkinoinnista ja viestinnästä, erityisesti visuaalisesta ilmaisusta”, kertoo Laakso. Opiskelijat suhtautuvat työhön intohimolla, mutta myös kriittisesti. ”Korkea kunnianhimo ja laatuvaatimus näkyvät ajoittain itsekritiikkinä. Ehkä tämä on luovan alan erityispiirre, ettei aina täysin luoteta omaan osaamiseen”, hän pohtii.

Yksi tutkinnon suorittajista on sisustusarkkitehti SIO Sirpa Laitinen. Hän on ensimmäiseltä koulutukseltaan sairaanhoitaja, ja opiskellut sen jälkeen sisustusarkkitehdiksi. Jäädessään eläkkeelle insinööritoimistosta hän aikoo perustaa oman yrityksen, jossa yhdistyisi hänen terveysalan koulutuksensa ja muotoiluosaaminen. ”Olisin ryhtynyt yrittäjäksi jo parikymmentä vuotta sitten, mutten tiennyt miten sen tekisin. Jos tällainen koulutusmahdollisuus olisi ollut silloin tarjolla, olisin empimättä tarttunut siihen”, sanoo Laitinen.

Myös toinen tutkinnon opiskelija, muotoilija Sonja Antosalo kertoo, ettei muotoilukoulutus juurikaan valmistanut yrittäjyyteen. Jalkinesuunnittelijan koulutuksen lisäksi hän on suorittanut kestävän muodin maisterintutkinnon London College of Fashionissa. ”Valmistumisen jälkeen en löytänyt oman alan työpaikkaa, joten ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä alkoi muotoutumaan”, kertoo Antosalo. Juuri ennen liiketoimintakoulutuksen alkua Antosalo perusti  CreatingKind -yrityksensä, jonka kautta hän tarjoaa luovaa konsultaatiota yritystoiminnan kehittämiseen kestävän kehityksen arvojen pohjalta.

Koulutuksen hyödyt ja opit ropisevat suoraan oman yrityksen laariin

Sekä kouluttajat että opiskelijat ovat huomanneet, että luovan alan ammattilaisia askarruttavat usein samat kysymykset ja ongelmat liiketoiminnassa.

”Olen huomannut, että luovien alojen yrittäjillä on haasteita asettaa tavoitteita ja toimia systemaattisesti. Ilman tavoitteellista ja systemaattista toimintaa ei liiketoiminta kasva”, toteaa Jukka Hämäläinen. ”Erityisesti palvelun hinnoittelu koetaan vaikeaksi. Yrittäjän on ymmärrettävä, että hintaan tulee laskea mukaan kaikki kustannukset – oma ajankäyttö mukaan lukien. Pitkällä tähtäimellä kustannusperusteinen hinnoittelu määrittelee palvelun hinnalle alarajan, jota alemmaksi hintaa ei voi asettaa, koska muutoin liiketoiminta olisi taloudellisesti kannattamatonta”, hän jatkaa.

Antosalo allekirjoittaa väitteen. Hänen mukaansa luovan alan ihmiset ovat hyvin innostuneita ja rönsyileviä, ja pitkäjänteisyys voi tuntua haastavalta. ”Olen oivaltanut kurssilla suunnitelmallisuuden tärkeyden. Kurssit ovat pakottaneet minut poistumaan mukavuusalueeltani tekemään erilaisia laskelmia ja suunnitelmia, joihin ei yksinyrittäjänä välttämättä löydä aikaa. Nyt niiden laadinnasta on tullut rutiini ja luonteva osa yrittämisen arkea. Myös luottamus omaan tekemiseen on kasvanut”, kertoo Antosalo. “Motivoivinta on tietää tekevänsä kurssitöitä ainoastaan itseään ja omaa yritystään varten, eikä kenellekään muulle”, hän jatkaa.

Laitinen puolestaan kertoo, että hänelle kurssin merkittävimpiä oppeja ovat olleet sosiaalisen median opiskelu ja esiintymistaitojen harjoittelu. “Olen saanut myös hyvin konkreettista tukea yritykseni perustamiseen, esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja yritysmuodon valintaan. Kokeneemmilta yrittäjiltä sain tärkeän opin, että pitää aina ajatella tekevänsä kannattavaa, voittoa tuottavaa liiketoimintaa. Ei riitä, että tulee vain toimeen”, summaa Laitinen.

Puutteet liiketoimintaosaamisessa ovat myös yksilöllisiä. Kurssilaiset tulevat muotoilun eri aloilta ja ovat kokemustaustaltaan erilaisia. Osa on vasta perustamassa yritystä, kun taas toisilla on jopa vuosikymmenten kokemus yrittäjänä toimimisesta.

Koulutuksen parasta antia on liiketoiminnan taitojen oppimisen ohella opiskelijoiden muodostama verkosto ja kannustava ilmapiiri.

“On hienoa nähdä, miten opiskelijat kannustavat toinen toisiaan. Ryhmissä keskustellaan paljon ja jaetaan kokemuksia, ja luovien alojen ammattilaisina he aidosti ymmärtävät toinen toisiaan”, kuvailee Anne Laakso ryhmien ilmapiiriä.

Sirpa Laitinen on samaa mieltä. “Eri aloilta tulevien ihmisten kanssa syntyy todella hienoja keskusteluja, ja usein huomaamme painivamme samojen ongelmien kanssa alasta tai kokemuksen määrästä riippumatta”, hän kertoo.

Liiketoimintakoulutus ymmärtää muotoiluyrittäjän tarpeet

Laitinen ja Antosalo suosittelevat liiketoimintakoulutusta lämpimästi kaikille muotoilualan yrittäjille tai sellaiseksi aikoville. “Opetus on helppo yhdistää mahdolliseen päivätyöhön ja se antaa uudelle yrittäjälle varmuutta ja rohkaisua sille, että oma liikeidea kantaa. Kokeneemmat yrittäjät saavat puolestaan sparrausta yritystoiminnan kasvattamiseen”, kertovat Antosalo ja Laitinen.

“Yksinyrittäminen on usein yksinäistä puuhaa, joten onkin todella kiva jutella opetuspäivinä muiden yrittäjien kanssa. Luodut verkostot kantavat myös koulutuksen jälkeen”, lisää Antosalo.

Syksyllä 2020 alkava koulutus on tiiviimpi liiketoiminnan ammattitutkinto kuin käynnissä oleva merkonomitutkinto. Koulutus on räätälöity erityisesti yksin yrittävien muotoilijoiden ja luovan alan yrittäjien tarpeisiin. Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön osittain rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta. Oppisopimuskoulutuksena toteutettu opiskelu on maksutonta. Opinnot sovelletaan suoraan yrityksen käytäntöihin.

“Toivon, että muotoilijat tarttuvat ja sitoutuvat tähän valtion tukemaan, erittäin arvokkaaseen koulutukseen. Koulutuksessa on osa-alueita niin tuloksellisen liiketalouden, markkinoinnin, asiakkuuksien hoitamisen kuin palvelumuotoilun puolelta – juuri niitä sisältöjä, joissa monella yksinyrittävällä muotoilijalla on koulutustaustasta johtuen puutteita. Tutkinnon suorittaminen loppuun asti on tärkeää, jotta voimme jatkossakin järjestää täsmäkoulutusta juuri muotoilijoiden tarpeisiin. Mukaan kannattaa siis hakea tositarkoituksella, ja oman liiketoiminnan kasvun pilke silmäkulmassa”, vinkkaa Ornamon projektipäällikkö Petra Ilonen.

Tutustu hakuilmoituksesta koulutuksen tarkempaan sisältöön ja hakuehtoihin:

https://www.rastorinst.fi/koulutus/myynti-liiketoiminnan-ammattitutkinto-luovat-alat/?sijainti=espoo&paiva=7.10.2020

Teksti: Maija Toivonen