Ympäristö rakentuu vimmalla – nyt on taiteilijoilla näkymisen paikka!

Kaupungistuminen vaikuttaa vahvasti Suomessa, ja erityisesti juuri nyt kaipaan taiteilijoita vahvemmin mukaan rakennetun ympäristön kehittämiseen. Maailmalla vauhti on vielä hurjempi. Tulevaisuudentutkimuksen professori Sirkka Heinonen Turun yliopistosta on arvioinut, että joka vuosi rakennetaan kahdeksan uutta New Yorkia ja suurin osa näistä niin sanotuista megakaupungeista syntyy Aasiaan vuoteen 2025 mennessä.

Rakentaminen ja korjausrakentaminen luo työmahdollisuuksia monille luovan suunnittelun osaajille. Erityisesti taiteilijoilla on näkemystä kestävästä kehityksestä, ympäristön käytettävyydestä ja visuaalisuudesta. Nämä ovat tärkeitä näkökulmia, sillä rakentamisella vaikutetaan merkittävästi maapallon kestokykyyn.

Taide vahvistaa hyvää, arvostettua sekä pitkäikäistä ympäristöä. Onneksi hyviä esimerkkiä tästä on jo olemassa. Otetaan vaikka Frei Zimmer -konsulttiyhtiö, joka teki Tuusulan Rykmenttipuiston asuinalueelle sekä historiaa kunnioittavan että nykypäivää vaalivan taideohjelman. Alueelle tulee syntymään laaja ympäristötaiteen kokonaisuus, joka ohjaa asukkaita aktiiviseen elämäntapaan. Rykmenttipuistossa asukkaiden ei tarvitse valita maaseudun tai kaupungin väliltä, sillä he voivat saada molemmat. Matka metsään ja lentokentälle on lyhyt.

Taiteen kiistattomia vaikutuksia voi ihailla myös Kenneth Balfeltin Folkets Park -teoksessa, jossa näennäisesti pieni ja turvaton puistoalue muutettiin yhteiseksi olohuoneeksi. Samalla seudun monikulttuurisuuden rikkaus nousi esiin. Muutoksen taustalla oli taidekonsepti ja perusteellinen työ, jolla alueen asukkaat saatiin houkuteltua mukaan. Teoksen suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin alueen eri käyttäjäryhmien toiveet huomioon.

Rakentaminen on niin resursseja kuluttavaa, että keskinkertaisuuteen, lyhytikäiseen ja huonosti käytettävään ei kannata hukata aikaa. Siksi luovan suunnittelun palveluita ja taiteilijoita tarvitaan kehittämään konsepteja, jotka ottavat huomioon käyttäjän ja kokonaisuuden, kiinnostavuuden ja pitkäikäisyyden. Taiteilija tietää, miltä jokin tila tai materiaali tuntuu, miten ihmiset saadaan viihtymään ympäristössään ja miten tilasta loihditaan inspiroiva ja käytettävä vangitsevilla näkymillä ja rauhallisilla hengähdyspaikoilla.

Mielestäni taiteilijoiden osaaminen on muunnettavissa palveluksi, josta rakentajat ovat valmiita maksamaan. Kysymys kuuluukin, onko taiteilijoilla tahtoa oman osaamisensa sanallistamiseen? Omaa näkemystään aktiivisesti tarjoamalla ja suunnittelutiimeihin linkittymällä taiteilijoilla olisi mahdollisuus olla vaikuttamassa enemmän siihen, miltä tuleva ympäristö näyttää ja tuntuu. Toivon, että taiteen merkitys tulee konkreettisesti näkymään yhteisessä ympäristössämme.

Infolaatikko – miten pääsen alkuun?

Prosenttiperiaate -hankkeen koulutusmateriaalit sisältävät taiteilijan kannalta hyödyllistä tietoa muun muassa sopimus- ja vastuukysymyksistä, työn tekemisen organisoinnista sekä tilaajan odotuksista.

Finnishdesigners.fi –porfoliossa voit esitellä taide- ja suunnittelupalvelujasi.

Rakennustietosäätiön ylläpitämä Taidepankki tarjoaa ammattilaisille paikan esitellä omaa tuotantoa. Lisätietoja tästä.

Tiesitkö?

Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen –hankkeessa kehitetään seitsemän toimijan voimin ratkaisuja luovan suunnittelun lisäämiseksi rakennusalalla.

Hankkeen verkkosivut avautuvat syyskuussa 2018: Taidekayttoon.fi