online
Alkaa: 12.03.2024 klo 16.30
Päättyy: 12.03.2024 klo 17.30
Sijainti :

Ornamo Dialogi: Kiertotalous – Miten innovointi muuttuu KONEella?

Ti 12.3.2024 klo 16.30-17.30, verkkotapahtuma @Zoom 

(This event is in Finnish)

Ornamo Dialogi on kaikille avoin keskusteluformaatti, joka tuo esiin muotoilijoiden äänen ja muotoilun arvon. Osallistuminen on maksutonta.

Kevään ensimmäisessä Dialogissa Ornamon puheenjohtaja Katja Soinin vieraaksi saapuu KONEen innovaatiojohtaja Pekka Perunka. Dialogissa syvennytään rakennetun ympäristön kestävyysmurrokseen, jota lähestytään kolmesta näkökulmasta visuaalisin esimerkein. Dialogi avaa hissiyhtiö KONEn keskeisiä toimintamalleja kiertotalouden toteutumiseksi ja kertoo millaisin työkaluin yhtiö ratkoo kaupungistumiseen liittyviä ongelmia globaalilla tasolla. Miten asiakasnäkökulma ja muotoiluajattelu näkyy innovoidessa kiertotalouden ratkaisuja ja miten kiertotalouden innovaatiot syntyvät yhdessä osana laajempaa ekosysteemiä?

///

Pekka Perunka työskentelee innovaatiojohdon tehtävissä KONEella. Pekan vastuulla on innovaatiostrategian ja -tavoitteiden toimeenpano sekä innovaatiohankkeiden johtaminen. Hänen työssään korostuvat asiakaslähtöiset innovaatiot kestävän kehityksen ehdoilla. Pekka on työskennellyt kahdeksan vuoden ajan globaaleissa rooleissa innovaatio- ja tuotekehitystehtävien parissa, aina Hyvinkäältä Shanghaihin saakka.