online
Alkaa: 26.02.2024 klo 16.30
Päättyy: 26.02.2024 klo 18.00
Sijainti :

Ornamo Masterclass: Keramiikka- ja lasiperinteen soveltaminen vastuullisessa muotoilussa ja taiteessa

Osallistu Ornamon Masterclass -tilaisuuteen. Keväällä keskustelemme muotoilun vastuullisuusnäkökulmista.

(This event is in Finnish)

Ornamo Masterclass: Keramiikka- ja lasiperinteen soveltaminen vastuullisessa muotoilussa ja taiteessa. 

Alustus: Keramiikka- ja lasiperinteen soveltaminen vastuullisessa muotoilussa ja taiteessa. 

Asiantuntija: Taiteilija-tutkija, kuraattori ja opettaja Riikka Latva-Somppi, Aalto yliopisto

Keramiikka- ja lasimuotoilun ja -taiteen osaajilla on tietoa ja taitoa, jota voidaan soveltaa vastuulliseen valmistamisen lisäksi käsillä olevan ympäristökriisin käsittelyyn laajemmin. Aalto-yliopiston Empirica-tutkimusryhmän Maalaboratoriossa tätä tietoa ja taitoa on käytetty ihmisten ja maan yhteenkietoutuneen suhteen pohtimiseen yhdessä muiden tieteen- ja taiteenalojen toimijoiden kanssa. Maalaboratoriossa on muun muassa tutkittu Venetsian pilaantunutta maaperää ja Nuutajärven lasiteollisuuden vaikutusta ympäristöön. Toiminta on luonut pohjaa meneillään olevalle projektille, jossa tutkitaan geopolymeerejä kestävän keraamiikan valmistusprosesseissa ja rakennusteollisuuden raaka-aineina sekä paikallisten maa-ainesten käyttöä geopolymeerien valmistuksessa. Yliopistoympäristössä tapahtuneet projektit ovat mahdollistaneet paitsi alojen välisen toiminnan myös tekijäsukupolvien välisen tiedon siirtymisen.

https://empirica.aalto.fi/news/soil-laboratory-projects

https://empirica.aalto.fi/radical-ceramics

Riikka Latva-Somppi on taiteilija-, kuraattori ja opettaja, joka viimeistelee väitöstutkimustaan Aalto-yliopiston Muotoilun laitoksella. Latva-Sompin taiteellinen väitöstutkimus käsittelee keramiikka- ja lasitaiteen tiedon ja taidon potentiaalia ympäristökontekstissa.

Tilaisuus järjestetään etänä Zoom -alustalla. Asiantuntija-alustuksen jälkeen keskustellaan teemasta.