online
Alkaa: 26.04.2023 klo 18.00
Päättyy: 26.04.2023 klo 20.00
Sijainti :

Ornamon Kevätkokous 2023

Banner image for General Spring meeting

Kutsu kevätkokoukseen

Ornamo ry:n kevätkokous järjestetään keskiviikkona 26.4.2023 klo 18:00 Zoomissa verkkokokouksena ja Ornamon toimistolla Annankatu 16 B 35-36.  

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisen yhteydessä ja 26.4. klo 14. Voit lukea ja ladata kokousmateriaalit kirjautumalla jäsensivuille osoitteessa www.ornamo.fi viikkoa ennen kokousta. Ilmoittautuminen kokoukseen päättyy kuusi tuntia ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Kokouksen materiaalit löytyvät Ornamon jäsenpalvelusivuita. Löydät sieltä Esityslistan, Valtakirjan, Toimintakertomuksen 2022, Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomukset. Kirjaudu sisään Minun Profiilini -sivulle, josta löydät kaikki liitteet Kevätkokous 2023 -otsikon kohdalta.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Invitation to Ornamo’s General Spring Meeting 2023

Ornamo’s General Spring Meeting is held on Wednesday 26th of April at 6pm remotely in Zoom and at Ornamo’s office Annankatu 16 B 35-36, Helsinki.

Link to the meeting will be sent to your email after registration. You can find and download the meeting materials (in Finnish) one week before the meeting by signing in at www.ornamo.fi/kirjaudu

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Katja Soini avaa kokouksen ja pitää puheenjohtajan tervetulopuheenvuoron.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa.

3. Kokouksen osallistujat
Todetaan paikalla olevat äänivaltaiset jäsenet ja heidän valtakirjoilla edustamansa muut äänivaltaiset jäsenet sekä muut läsnä olevat.

4. Kokouksen päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

6. Toimintakertomus 2022
Esitetään hallituksen kertomus vuoden 2022 toiminnasta sekä päätetään niistä toimenpiteistä, mihin se antaa aihetta. (Liite kokousmateriaaleissa)

7. Tilinpäätös 2022
Esitellään vuoden 2022 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Vahvistetaan vuoden 2022 tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. (Liite kokousmateriaaleissa)

8. Ali/ylijäämän käyttäminen
Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta.

9. Ornamo ry säännöt muutosehdotus 2023
Yhdistyslakia on uudistettu. Laki sallii nyt esimerkiksi kokonaan etänä järjestettävät yhdistyksen kokoukset, mikäli asiasta on säännöissä maininta.

Ornamon sääntöjä esitetään uudistettavaksi vastaamaan yhdistyslain muutoksia.  Lisäksi jäsenkriteereihin on tehty esitys jäsenkelpoisuudesta. Sääntöjä on myös muutamilta osin ajantasaistettu.

Päätetään sääntöjen muuttamisesta. (Liite kokousmateriaaleissa)

10. Lahjoitus Ornamo-säätiölle
Kaj Franck testamenttasi omaisuutensa Ornamo ry:lle ja testamenttilahjoitus jaettiin osin vuonna 2010 Ornamolle, joka lahjoitti omaisuuden edelleen Ornamo-säätiölle. Kaj Franckin perintöön kuuluneet osakkeet ja rahasto-osuudet jäivät kuitenkin aikoinaan jakamatta Ornamo ry:lle. 

Koska Yhdistyslain 23 §:n mukaan yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden luovuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa, asian loppuunsaattamiseksi, hallitus esittää vuosikokoukselle, että Kaj Franckin testamenttilahjoitus lahjoitetaan Ornamo-säätiölle. Ornamo-säätiön keskeinen tehtävä on jakaa apurahoja Ornamon jäsenille.

Päätetään Kaj Franckin testamenttilahjoituksen lahjoittamisesta Ornamo-säätiölle.

11. Vaalitoimikunnan kokoonpanon vahvistaminen
Vahvistetaan vaalitoimikunnan kokoonpano.

12. Muut asiat

13. Kokouksen päättäminen