online
Alkaa: 07.02.2023 klo 16.00
Päättyy: 07.02.2023 klo 18.00
Sijainti :

Portfolio JAM | taiteilijat ja taidekäsityöläiset

Portfolio Jam bannerikuva

Taiteilija ja taidekäsityöläinen, mitä portfoliollesi kuuluu? 

Portfolio Jamit on tilaisuus saada ja antaa vertaispalautetta kollegoiden portfolioista. Tapahtuma perustuu yhteisön tarjoamaan vertaispalautteeseen ja osallistujien väliseen vuorovaikutukseen. 

Helmikuussa 2023 järjestämme kolmet jamit, jotka on suunnattu eri muotoilun aloille: taiteilijoille, teollisille muotoilijoille sekä sisustusarkkitehdeille sekä palvelu- ja digimuotoilijoille. Kukin tapahtuma on suunnattu ornamolaisille kyseiseltä alalta, mutta kaikki alaan tai kokemukseen katsomatta ovat tervetulleita osallistumaan.   

Jos sinulla on olemassa portfolio, josta haluat saada palautetta ja kehittää, pääset tapahtumassa esittelemään oman portfoliosi muille. Se ei kuitenkaan ole pakollista, vaan voit vain tulla katsomaan ja antamaan rakentavaa palautetta muiden osallistujien portfolioista sekä inspiroitumaan ja oppimaan. 

Pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan, mikäli haluat esitellä oman portfoliosi. Älä esittele tapahtumassa salassa pidettäviä projekteja.  

Artist, how’s your portfolio? 

Portfolio Jams are an opportunity to receive and give peer feedback on colleagues’ portfolios. The event is based on peer feedback provided by the community and interaction between participants. 

In February 2023, we will organize three jams aimed at different fields of design: artists, industrial designers and interior architects, as well as service and digital designers. Each event is aimed at Ornamo members in the relevant field, but everyone, regardless of field or experience, is welcome to participate. 

If you have an existing portfolio that you want to get feedback on and develop, you can present that to others at the event. However, it is not mandatory, you can just come and see and give constructive feedback on the portfolios of other participants as well as be inspired and learn. 

When registering, please let us know if you would like to present your own portfolio. Do not present confidential projects at the event.