online
Alkaa: 10.05.2022 klo 16.00
Päättyy: 10.05.2022 klo 17.30
Sijainti :

Sopimusten ABC

Käsi, joka kirjoittaa

Sopimukset ovat osa muotoilijoiden ja muiden luovan alan ammattilaisen arkea, mutta sopimusten laadinta ja tulkinta voi tuntua toisinaan haastavalta. Voit yllättäen huomata olevasi tilanteessa, jossa mitään ei ole oikein kunnolla sovittu hankkeen tai tehtävän työn eri osapuolten kanssa. Tällöin voi helposti syntyä väärinkäsityksiä ja jopa epämiellyttäviä tilanteita. Sopimukset helpottavat työn tekemistä ja antavat tilaa luovalle työlle!

Ornamon lakimies Iiris Adeniuksen pitämässä Sopimusten ABC-koulutuksessa käydään läpi sopimusten perusasiat, joiden avulla sopimusten tulkinta ja neuvottelu helpottuvat. Opit, kuinka sopimukset syntyvät ja päättyvät, miten vastuut jakautuvat osapuolten välillä ja mihin asioihin sopimuksessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi tarkemmin muutamia tyypillisiä sopimusehtoja, kuten salassapito-, immateriaalioikeus-, kilpailukielto- ja vastuulausekkeita.

Koulutus on osa Eevi-hanketta ja sen luento-osuus taltioidaan. Luennon päätteeksi on aikaa kysymyksille.

opiskelijoita Metropolin muotoilun laitoksella

Viisi myyttiä muotoilijoiden sopimuksista

Totta vai tarua? Ornamon juristi Iiris Adenius kommentoi viittä väittämää muotoilusopimuksista. 1. ”Sopimuksen nimi on ratkaiseva” Tarua Sopimuksen nimellä ei ole niin suurta merkitystä…