Paikan päällä
Alkaa: 19.10.2023 klo 09.00
Päättyy: 19.10.2023 klo 19.00
Sijainti :

Scandic Helsinki Hub

Annankatu 18, Helsinki

Tulevaisuuden kalustaminen -koulutus

EFG:n kestävän kehityksen koulutus ”Tulevaisuuden kalustaminen” järjestetään yhdessä SIOn, Ornamon ja SI sisustussuunnittelijoiden kanssa 19.10.2023 Scandic Helsinki hub-hotellissa, Annankadulla. Koko päivän koulutus tarjoaa kaikille kiinnostuneille arkkitehdeille, suunnittelijoille ja muotoilijoille syvällisen ymmärryksen huonekaluteollisuuden nykyisistä ja tulevaisuuden kestävän kehityksen haasteista. Koulutuskieli on englanti.

(in English below)

Osallistujat keskittyvät tunnistamaan ympäristöystävällisimmät huonekaluvaihtoehdot ja oppivat materiaalien valinnasta, hiilijalanjäljen mittaamisesta EPD:n avulla sekä ympäristösertifioinneista. Sisältö kattaa myös nykyiset ja tulevat julkisten hankintojen ympäristövaatimukset, toimitusketjut ja testausstandardit Skandinaviassa. Lisäksi koulutuksessa avataan tärkeitä globaaleja kestävän kehityksen aiheita, kuten kiertotalous ja elinkaarianalyysi.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille tiedot, joita tarvitaan asiakkaiden tukemiseen kestävien valintojen tekemisessä ja kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä lakisääteisten vaatimusten ja sertifikaattien mukaisesti.

Koulutuspäivä on ilmainen kaikille osallistujille, tervetuloa!

Welcome to a unique sustainability course “Furnishing for the Future”

EFG’s sustainability course “Furnishing for the Future” is co-organised with SIO/Ornamo and SI. The course offers all interested architects, designers and specifiers an in-depth understanding of current and future sustainability challenges within the furniture industry. With a focus on identifying the most environmentally friendly furniture options, participants will learn about material selection, CO2 footprint measurement through EPD, and environmental certifications. The course is in English.

The course also covers current and upcoming environmental requirements for public procurement, supply chains, and testing standards. Additionally, participants will gain an understanding of important global sustainability topics such as circular economy, and life cycle analysis.

This course aims to provide delegates with the knowledge necessary to support customers in making sustainable choices and addressing sustainability questions in line with legal requirements and certifications.