Muotoilu ja kestävät ratkaisut -webinaarisarja syksyllä 2021

Muotoilu ja kestävät ratkaisut yritystoiminnassa -webinaarisarjan tavoitteena on tarjota muotoilijoille, yrittäjille ja yrityksille ymmärrystä muotoilun hyödyntämisestä, tietoa vastuullisuudesta sekä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:en vaikutuksesta yritystoimintaan.

Webinaarisarjan toteuttavat Hathunters ja Toimisto2030. Hathuntersin Sonja ja Iita toimivat muotoilualan agentteina ja yritysten liiketoiminnan kehittäjinä. Toimisto2030:n Silja fasilitoi ja valmentaa kestäviin ratkaisuihin tähtäävää tulevaisuustyöskentelyä, yhteiskehittämistä ja palvelumuotoilua.

Webinaarisarja toteutetaan yhteistyössä Ornamo ry:n kanssa. Ornamon jäsenet voivat osallistua webinaareihin maksutta, muille osallistujille hinta on 45€ +alv / webinaari. Tarkemmat tiedot webinaarista päivittyvät Hathuntersin tapahtumasivulle.

Webinaarisarja on jälkikäteen ostettavissa tallenteena. Ilmoittautuminen aukeaa elokuussa 2021.

 

Muotoilijoille | 16.9.2021 klo 9.00-10.30

Webinaarin ensimmäinen osa on suunnattu erityisesti Ornamon jäsenille, mutta mukaan voivat ilmoittautua muutkin muotoilijat ja muotoiluyrittäjät. Syvennät ymmärrystä siitä, kuinka liität kestävän kehityksen tavoitteet osaksi muotoiluprosessia ja asiakkaille tuottamaasi arvoa. Keskustelemme muotoilijan roolista, vastuusta sekä kestävän kehityksen sisällyttämisestä osaksi yrityksen toimintaa, tuotteita ja palveluita. Saat tietoa siitä, kuinka voit toimia osana Uutta eurooppalaista Bauhausia.

Ilmoittaudu

Pienyrityksille | 30.9.2021 klo 9.00-10.30

Webinaarin toinen osa on suunnattu pienyrittäjille, jotka haluavat tunnistaa omassa toiminnassaan ne kestävän kehityksen elementit, joilla voi edistää yrityksen vastuullisuutta. Syvennät ymmärrystä siitä, kuinka muotoiluajattelu mahdollistaa oman toiminnan arvioinnin ja kehittämisen. Saat konkreettisia vinkkejä siitä, kuinka voit kehittää oman yrityksesi toimintaa vastuullisemmaksi. Keskustelemme pienyrittäjän mahdollisuuksista ja potentiaalista vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Ilmoittaudu

Keskisuurille yrityksille | 28.10.2021 klo 9.00-10.30

Webinaarin kolmas osa on suunnattu keskisuurille yrityksille, jotka ovat tunnistaneet yrityksen tarpeen kestävään kehitykseen ja tarvitsevat lisää ymmärrystä muutoksen edistämiseen organisaatiossa ja asiakasrajapinnassa. Syvennät ymmärrystä siitä, kuinka muotoilu ja organisaation läpileikkaava vastuullisuus mahdollistavat sen, että yrityksellä on valmiudet toimia myös tulevaisuuden markkinassa. Keskustelemme siitä, kuinka hyödynnät muotoiluajattelua ja Agenda2030 tuntemusta strategisen toiminnan tukena.

Ilmoittaudu

 

Tarkemmat tiedot webinaarisarjasta löytyvät Hathuntersin verkkosivuilta hathunters.fi. Seuraa webinaareja Hathuntersin Facebookissa ja Linkedinissä.

Lisätietoja webinaarisarjasta: Sonja Lehtomäki, info@hatunmetsastajat.com