Asemanrannan yleinen taidekilpailu

Asemanrannan yleinen taidekilpailu

Hämeenlinnan kaupunki järjestää yhteistyössä Yhteiskuntataiteilijatoiminnan kanssa yleisen, kaksivaiheisen taidekilpailun Asemanrannan Mensanaukion jalankulkualueelle sijoittuvasta julkisesta taiteesta.

Hämeenlinnan kaupunki kutsuu suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia kuvataiteilijoita ja muita kuvataiteen kentällä toimivia ottamaan osaa Asemanrannan yleiseen taidekilpailuun, jolla haetaan ideoita Asemanrannan uudelle asuinalueelle tulevaksi julkiseksi taideteokseksi/taideteoksiksi.

Kilpailun tavoitteena on hankkia yksi tai useampi pysyväisluonteinen taideteos tai taideteosten kokonaisuus Hämeenlinnan Asemanrannan alueelle.

Taidekilpailun tavoitteena on toteuttaa korkeatasoista julkista taidetta ja tarjota uusia näkökulmia kaupunkitilaan. Ehdotusten toivotaan liittyvän alueen rakentamiseen ja hyödyntävän luontevasti alueelle syntyvää ympäristörakennetta.

Kaksivaiheisen kilpailun aikataulu

Ensimmäisen vaiheen kilpailuaika alkaa 2.10.2017 ja päättyy 28.2.2018.

Toiseen vaiheeseen valittujen ehdotusten tekijöitä tiedotetaan välittömästi ensimmäisen vaiheen ratkettua ja samalla alkaa kilpailun toinen vaihe. Toisen vaiheen kilpailuaika päättyy 31.8.2018.

Kilpailu pyritään ratkaisemaan 30.9.2018 mennessä.

Lisätiedot ja osallistumisohjeet: http://www.hameenlinna.fi/taidekilpailu/