Esteetön Suomi -palkinto 2017 hakuun

Invalidiliitto ja Rakennustietosäätiö RTS etsivät Esteetön Suomi -palkinnon saajaa vuodelle 2017. Palkinto myönnetään toiminnalle tai kohteelle, joka toteuttaa laajaa näkemystä esteettömyydestä ja Design for All -periaatteesta. Palkinnon tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön soveltuvuutta kaikille ja kannustaa suunnittelijoita ja toteuttajia esteettömiin ratkaisuihin.

Palkinto annetaan toiminnasta, joka on valtakunnallisesti merkittävällä tavalla edistänyt esteettömän rakennetun ympäristön syntymistä ja tuo esille uudenlaisia näkökulmia esteettömyydestä. Palkittava voi olla henkilö, ympäristö, reitistö, rakennuskokonaisuus, rakennus, toimintamalli, järjestelmä, palvelu, koulutusohjelma, virkistystoiminta tai näihin liittyvä suunnitelma, jolla on ajankohtaista ja yleistä merkitystä.

Esteetön Suomi -palkinto jaetaan kahden vuoden välein. Seuraava palkinto jaetaan Helsingissä Kansainvälisenä esteettömyyspäivänä 19.5.2017. Palkintolautakunta voi myös jakaa kunniamainintoja.

Ehdotuksia palkittaviksi voivat tehdä Invalidiliiton ja Rakennustietosäätiön jäsenjärjestöt sekä muut yhteisöt ja kansalaiset. Ehdotukset toimitetaan viimeistään 20.3. mennessä osoitteeseen Harri Leivo, Esteettömyyskeskus ESKE, Invalidiliitto ry, Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki tai sähköpostitse. Ehdotuksiin on liitettävä riittävät tiedot ja perustelut, jotta raati voi arvioida palkinnon edellytysten täyttymistä.

Palkintoraatiin kuuluvat Petri Neuvonen Rakennustietosäätiö RTS:stä, Irma Verhe Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:sta sekä Invalidiliiton esteettömyystyöryhmästä Jan Huopainen, Eero Keto ja Harri Leivo.

Esteetön Suomi -palkinto jatkaa ARMI ry:n ja Invalidiliitto ry:n esteettömyyspalkinnon perinteitä.

http://www.safa.fi/fin/ajankohtaista/uutiset/?nid=651