Journalismi ja avoin tiedonvälitys suomalaisen kansanvallan tukena -juhlarahan suunnittelukilpailu

Kilpailukutsu

Valtiovarainministeriön asettama juhlarahalautakunta järjestää suunnittelukilpailun Journalismi ja avoin
tiedonvälitys suomalaisen kansanvallan tukena -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteutuksesta.
Aiheesta lyödään nimellisarvoltaan 100 euron kultainen juhlaraha. Suunnittelukilpailuun voivat
osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt ja ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.
Juhlaraha-aiheella halutaan nostaa esille avoimen tiedonvälityksen merkitystä suomalaisessa
yhteiskunnassa. Aiheena journalismi ja avoin tiedonvälitys on ajankohtainen myös sen takia että
Suomen Journalistiliitto täyttää 100 vuotta vuonna 2021.

Suomalaisen demokratiakäsityksen perustana on perinteisesti ollut ajatus informoidusta ja aktiivisesta
kansalaisuudesta. Sen ytimessä on tavoite turvata kaikille kansalaisille tasavertaiset mahdollisuudet
päästä parhaan mahdollisen tiedon äärelle. Tälle perustalle alkoi 1800-luvun loppupuolella rakentua
sanomalehdistö, ja uutena keinona I maailmansodan jälkeisessä Euroopassa otettiin käyttöön
yleisradiotoiminta. Monissa Euroopan maissa nousi sodan jälkeen esille tarve laatia tiedonvälitykselle ja
sen keskiössä olevalle uutisjournalismille yhteiset ja yhdistävät periaatteet, jotka palvelisivat
objektiivista ja totuuden tavoittelulle perustuvaa tiedonvälitystä, ja edistäisivät tiedonvälityksen
riippumattomuutta intressiryhmittymistä ja vaikutuspyrkimyksistä.

Viime vuosikymmeninä avoin tiedonvälitys on kohdannut Suomessakin uudenlaisia haasteita. Kylmän
sodan ajan itsesensuurin jälkeen esille on noussut mm. median omistuksen kansainvälisen keskittymisen
uhka.

Tärkeää avoimen tiedonvälityksen kannalta on, että ”syvän” journalismin – asioihin ja niiden syihin ja
seurauksiin paneutuvan uutisoinnin – edellytykset pysyvät vahvoina. Median käyttäjäkunnat ovat
kuitenkin edelleen eriytymässä: kasvava joukko jää tai jättäytyy avoimen tiedonvälityksen ulkopuolelle ja
nojautuu sosiaalisen median tarjoamaan tietoon yksipuolisesti. Avoin tiedonvälitys ja sen puolustaminen
on siksikin erityisen tärkeää. Suomalainen yhteiskunta on rakentunut perinteisesti luottamukselle, ja
tiedonvälityksellä on ollut tärkeä rooli yhteiseen tietoon pohjaavan ja yhteisesti jaetun kansalaisuuden
rakentumisessa.

Juhlarahat ovat keräilyesineitä, jotka välittävät suomalaiselle yhteiskunnalle ja valtiolle tärkeitä arvoja,
sillä juhlarahat lyödään merkittävien suomalaisten tapahtumien tai henkilöiden kunniaksi. Suomessa on
lyöty ja laskettu liikkeeseen juhlarahoja vuodesta 1951 lähtien, jolloin julkaistiin Helsingin
olympiakisojen juhlaraha.

Vaikka juhlarahojen aiheet juontavat historiasta, juhlarahat ovat oman aikansa tuotteita. Teosten tulee
olla tekijänsä itsenäisiä taideteoksia.

Journalismi ja avoin tiedonvälitys suomalaisen kansanvallan tukena -juhlarahan suunnittelukilpailun
osallistujilta toivotaan taiteellista, aiheen- ja ajanmukaista sekä toteutuskelpoista kilpailuehdotusta.

Kilpailussa noudatetaan tämän kilpailuohjelman suunnittelukilpailun sääntöjä, jotka pohjautuvat
soveltuvin osin Suomen Taiteilijaseuran kuvataidekilpailujen sääntöihin.
Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:
− I palkinto, toteutettava työ: 8000 euroa
− II palkinto: 3000 euroa
− III palkinto: 2000 euroa

Palkintolautakunnan muodostavat seuraavat henkilöt:
− Juhlarahalautakunta:
− Timo Huusko, intendentti, Ateneumin taidemuseo (pj)
− Juha Halonen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö (varapj)
− Päivi Heikkinen, osastopäällikkö, Suomen Pankki
− Henrika Tandefelt, FT, dosentti, Helsingin yliopisto
− Maarit Mäkelä, professori, TaT, Aalto-yliopisto
− Tuomas Sukselainen, VTT
− Erja Tielinen, kuvanveistäjä, Suomen Taiteilijaseuran nimeämä edustaja

Palkintolautakunta käyttää juhlarahan toimittajan (rahan lyöjä) edustajaa tai erillistä asiantuntijaa rahan
toteutettavuuden teknisenä asiantuntijana.
Kilpailuaika päättyy perjantaina 29.05.2020 klo 18.00, johon mennessä kilpailuehdotukset on
toimitettava Ateneumin taidemuseoon Kaivokatu 2, 00100 Helsinki.
Kilpailuohjelma on saatavissa 03.03.2020 lähtien Suomen Taiteilijaseuran internetsivuilla osoitteessa:
https://artists.fi/wpcontent/uploads/2020/03/Kilpailuohjelma_Juhlaraha_Journalismi_ja_avoin_tiedonvalitys.pdf
Lisätietoja kilpailun käytännön asioista antaa kilpailusihteeri, Lene Wahlsten,
lene.wahlsten@ateneum.fi, puh. 050-5150834
Kilpailuohjelmaa tai -ehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää kilpailun välityshenkilölle, Suomen
Taiteilijaseuran kilpailuasiamies, Aura Lehtonen, aura.lehtonen@artists.fi, puh. 050-434 4280