Luminord 2018 -valaisinsuunnittelukilpailu

LUMINORD 2018 Nordic Luminaire Design Competition -kilpailukutsu

Kilpailun järjestäjät ja tarkoitus

Sähkösuunnittelijat NSS ry, Suomen Valoteknillinen Seura ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry ja Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry yhteistyössä Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n kanssa järjestävät LUMINORD 2018 -valaisinsuunnittelukilpailun.

Nyt yhdeksättä kertaa järjestettävän kilpailun avulla on tarkoitus löytää uusia ja korkeatasoisia valaisinratkaisuja ja näin kehittää alan teollisuudelle uusia valaisininnovaatioita ja -tuotteita.

Kilpailutehtävä

Luminord 2018 -kilpailun tehtävänä on suunnitella toimistotilan työpisteen valaisin.

Toimistotilojen työpisteiden valaistukseen kaivataan uusia ratkaisuja. Valaistus on osa työergonomiaa. Se vaikuttaa työntekijän vireystilaan ja viihtyvyyteen, ja siten myös työn tuottavuuteen. Hyvä työpistevalaistus ottaa huomioon työntekijän yksilölliset tarpeet ja on muunneltavissa näiden tarpeiden muuttuessa.

Yritysten toimitilat ovat muuttuneet työelämän murroksen myötä. Työpisteet ovat siirtyneet toimistohuoneista avarammille työskentelyalueille. Avokonttorit ovat vaihtuneet monitilatoimistoihin. Osalla työntekijöistä on kiinteät työpisteet, toiset taas liikkuvat sujuvasti mobiilipisteeltä toiselle.

Millainen työpistevalaisin vastaisi siis parhaiten nykyaikaisen toimistoympäristön vaatimuksia?

Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota muotoiluun, valaistuksen laatuun, innovatiivisuuteen ja turvallisuuteen.

Osanotto-oikeus
Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailuun voivat osallistua myös suunnittelijaryhmät ja alan opiskelijat. Tuomaristo toivoo, että kilpailun myötä löytyisi muotoilun ja teknisen osaamisen yhdistäviä työpareja tai -ryhmiä.

Kilpailuaika on 16.3.2018 – 17.8.2018

Kilpailun tulokset julkistetaan Habitare-messujen kokonaisuuteen kuuluvan Habitare Pro -tapahtuman avajaispäivänä 12.9.2018 Helsingin Messukeskuksessa. Julkistamisen jälkeen palkitut työt ovat näytteillä Habitare Pro -tapahtumassa 12.–14.9.2016.

Palkinnot
Kilpailupalkintojen yhteisarvo on 10.000 euroa.

Kilpailun pääpalkinto on Suomen Messusäätiön lahjoittama LUMINORD 2018 -palkinto, arvoltaan 5.000 euroa.

Lisäksi jaetaan Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry:n lahjoittama STEK-nimikkopalkinto, arvoltaan 5.000 euroa.

Palkintolautakunta voi yksimielisesti jakaa palkinnot toisin. Palkintolautakunnan esityksestä voidaan jakaa kunniamainintoja.

Kilpailussa palkituilla töillä on oikeus käyttää Luminord-kilpailun nimeä ja tunnusta tuotteen markkinoinnissa.

Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluvat:

Valaistussuunnittelija, TkT Anne Ylinen, Rejlers Finland Oy / Sähkösuunnittelijat NSS ry
Avainasiakaspäällikkö Helena Aalto, KT Interior Oy, Sisustusarkkitehti SIO
Asiantuntija Veli-Pekka Vitikka, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Tuotehallintajohtaja Marko Martikainen, Ensto Lighting Oy / Suomen Valoteknillinen Seura ry
Valaisinsuunnittelija, TaM Irina Pått, Lumidesign Oy / Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry
Hankintapäällikkö Samuli Rasinmäki, SLO Oy / Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
Viestintäpäällikkö Kirsi Gimishanov, Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry

Kilpailuasiamiehenä ja palkintolautakunnan sihteerinä toimii FM Virpi Kumpulainen Sähkösuunnittelijat NSS ry:stä. Hän toimii myös palkintolautakunnan ja kilpailijoiden välisenä yhdyshenkilönä.

Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan myös tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita esimerkiksi tuotteiden käyttöön ja valmistukseen liittyvissä asioissa.

Arvosteluperusteet

Kilpailutöitä arvosteltaessa otetaan erityisesti huomioon:

– valaistuksen laatu,
– käytettävyys,
– käytön ja huollon turvallisuus,
– elinkaari- ja ekologiset tekijät,
– energian kulutus,
– muotoilu,
– muunneltavuus,
– teollinen valmistettavuus.

Kilpailuohjelma-asiakirjat

Kilpailuohjelma liitteineen on nähtävissä kilpailun kotisivuilla http://www.nssoy.fi/uploads/luminord/luminord.htm

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus tehdä ohjelmaa koskevia kysymyksiä kilpailuasiamiehelle kirjallisesti sähköpostilla virpi.kumpulainen@nssoy.fi. Kaikki kysymykset ja vastaukset julkaistaan kilpailun kotisivuilla. Mahdolliset kysymykset on toimitettava viimeistään 1.6.2018.

LUMINORD 2018 -kilpailuseminaari

Luminord 2018 -kilpailua pohjustava seminaari järjestetään huhtikuussa, aika ja ohjelma tarkentuvat lähiaikoina.

Seminaarissa käsitellään toimistovalaistukseen liittyviä erityispiirteitä, valonlähteitä sekä valaisimen teolliseen valmistettavuuteen liittyviä näkökohtia. Seminaari on maksuton.