Pandakaupunki Ähtärin esiintymislava

Ähtärin kaupunki järjestää yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n, Tampereen teknillisen yliopiston ja Vaasan yliopiston kanssa Ähtärin kaupungin torin esiintymislavaa koskevan opiskelijoille kohdennetun ideakilpailun. Kilpailun tarkoituksena on löytää uudenlaisia ja tuoreita vaihtoehtoja jatkosuunnittelun ja toteutuksen pohjaksi. Puurakenteinen esiintymislava toimii keskustan ja torialueen tapahtumien keskipisteenä. Sen tarkoitus on toimia samanaikaisesti myös pienimuotoisena vierailukohteena, joka halutaan nähdä ja jonka edessä halutaan jopa ottaa selfie. Esiintymislavan tapahtumia organisoidaan Ähtärin kaupungin ja Ähtärin yrittäjät ry:n yhteistyönä. Ähtärin keskustassa sijaitsevaa torialuetta kehitetään rinnakkain Ähtäri Resort -alueen kanssa.

Kilpailuaika alkaa 22.11.2018 ja päättyy 12.02.2019

Palkintolautakunta

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa palkintolautakunta, johon kuuluvat:

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Johanna Karjala, Ähtärin kaupunki.
Palkintolautakunta kuulee tarvittaessa myös muita tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita kuten esimerkiksi Ähtärin Yrittäjät ry:n ja Ähtärin Matkailu Oy:n edustajia.
Asiantuntijat ja sihteeri eivät osallistu päätöksentekoon.

Osallistumisoikeus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki korkeakouluopiskelijat. Opiskelijastatus tulee osoittaa koulun myöntämällä
todistuksella opiskeluoikeudesta. Kopio todistuksesta tulee liittää tekijätietoihin.

Palkinnot

Palkintoina jaetaan 5.000 euroa seuraavasti:
I palkinto 3.500 euroa + työn viimeistelyyn liittyvä toimeksianto
II palkinto 1.000 euroa
III palkinto 500 euroa
Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton
(SAFA) kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa
kunniamainintoja. Kilpailun palkinnot ovat veronalaista tuloa.

Kilpailualueen sijainti, laajuus ja rajaus

Kilpailualue sijaitsee Ähtärin kaupungin ydinkeskustassa, Etelä-Pohjanmaalla Lava tulee sijaitsemaan uudella kunnostettavalla torialueella

Kilpailun tavoitteet

Ideakilpailun tarkoituksena on saada toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja uudistuvaan torialueeseen liittyvän
esiintymislavan suunnittelun pohjaksi.Tavoitteena on lisätä ydinkeskustan elinvoimaa ja lisätä tapahtumien määrää ja siten lisätä torialueen houkuttelevuutta asiointi-, asumis- ja virkistäytymispaikkana. Esiintymislavan tulee ilmentää sen kaunistasijaintia järven läheisyydessä ja Ähtärin arvoja tukevaa puurakentamista.

Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet

Kilpailuehdotuksia arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Kilpailuehdotuksen kokonaisratkaisua, sen
kehityskelpoisuutta ja soveltuvuutta kaupunkikuvaan ja ympäristöön pidetään tärkeänä. Arvostelussa
kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

Lue lisää ja katso kilpailun säännöt täältä.