Vaativan kuntoutuksen vuodeosaston ideakilpailu

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ Sairaala Nova järjestää  ideakilpailun:

1. Ideakilpailu

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri kutsuu kuvataiteilijat ja ammattimuotoilijat ottamaan osaa  Sairaala Novan (suunnittelija JKMM arkkitehdit Oy) vaativan kuntoutuksen vuodeosastoa koskevaan ideakilpailuun.
2. Kilpailun taustaa

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Kukkumäkeen valmistuu täysin uusi keskussairaala vuonna 2020. Sairaalan toteutussuunnittelu ja rakentaminen alkoivat vuonna 2016. Uusi sairaala on kokonaispinta-alaltaan noin 110 000 brm2. Uudessa sairaalassa tehostetaan toimintaa, parannetaan tehokkuutta, muutetaan rakenteita, prosesseja ja logistisia ratkaisuja sekä integroidaan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja osin sosiaalityön palveluita. Uusi sairaala on ensimmäinen 2000-luvulla toteutettava keskussairaala Suomessa. Suunnittelun lähtökohta kiteytyy potilaan ja toiminnan ympärille. Arkkitehtuuri luo tilat ja puitteet toiminnalle yhdessä käyttäjien kanssa. Uuden sairaalan suunnittelua ohjaavat seuraavat kahdeksan periaatetta:

1. Potilas ensin
2. Terveellinen, turvallinen ja hyvä työympäristö työntekijöille
3. Tehokas ja edistyksellinen ICT (Information and communications technology)
4. Hyvä logistiikka
5. Integroitu palvelujärjestelmä (perusterveydenhuolto – erikoissairaanhoito – osin sosiaalitoimi)
6. Ennalta ehkäisy ja terveyden edistäminen
7. Vaikuttavuus ja kustannustehokkuus
8. Johtaminen tukee prosesseja

3. Kilpailun tavoite

Ideakilpailun tavoitteena on löytää uusia välineitä taiteen ja taideteollisuuden keinoin siihen, kuinka vaativan kuntoutuksen vuodeosaston potilaille saataisiin virikkeellinen ja kuntoutumista edistävä ja voimistava ympäristö. Kuntoutuksen tiloissa voidaan olla pitkään, siksi sen tiloista halutaan tarkoituksenmukaiset ja kodinomaiset.

Kilpailun tavoitteena on hyödyntää sairaalalle tehtyä tarinaa, jossa keskisuomalainen luonto kansallispuistoineen muodostaa työkalun sekä sisustukselle että integroitavalle taiteelle.
http://www.ksshp.fi/uusisairaala/taide
http://www.ksshp.fi/fi-FI/KeskiSuomen_kansallispuistot_inspiroivat(54072)
4. Kilpailun kuvaus

Kilpailu on yksivaiheinen.
Ideakilpailun kohteena ovat:
– Terapiatila
– Ruokailutila
– Uuden ajan asennonhoitotyynyt

Kilpailijoilla on käytettävissä:
– Sairaalalle tehty taideohjelma:
http://www.ksshp.fi/uusisairaala/taide
– Liite 1, jossa kuntoutuksen asiantuntijat kertovat potilaiden erityistarpeista
– Liite 2, JKMM:n laatimat havainnekuvat ja piirustukset sekä kuvaus asennonhoitotyynyistä
5. Kilpailusäännöt

– Kilpailuun voivat osallistua kuvataiteilijat ja ammattimuotoilijat.
– Kilpailuun voi osallistua yksin tai ryhmänä, mutta vain yhdellä ehdotuksella.
– Kilpailuun lähetetyistä ehdotuksista palkintolautakunta valitsee neljä (4) palkittavaa ehdotusta. Kukin näistä ehdotuksista saa 4000 euron suuruisen palkkion (kilpailulle ei ole myönnetty verovapautta).
– Jatkokehittelyyn valituista ehdotuksista tehdään erillissopimus.

6. Kilpailun eteneminen

Kilpailu julkaistaan 18.12.2017 Sairaala Novan verkkosivuilla ja Keskisuomalaisessa.

Teosehdotukset tulee olla perillä 16.3.2018 klo 12.00 mennessä, joko osoitteella:
’Ideakilpailu’
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Kirjaamo rak 6/2
Keskussairaalantie 19
40620 Jyväskylä

tai sähköpostitse:
kirjaamo(at)ksshp.fi, otsikossa maininta ideakilpailu.
– Teosehdotus tulee jättää nimimerkillä varustettuna sähköisenä pdf-tiedostona (erillisessä kirjekuoressa/liitteessä lähetettynä nimimerkki, tekijän nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä immateriaalioikeustiedot)
– pdf:n tulee sisältää kolme havainnekuvaa tai luonnosta sekä kirjallinen seloste ideasta ja sen toteutustavasta.
– Kustannusarvio, josta käy ilmi taiteiljan/muotoilijan palkkion suuruus sekä teoksen/tuotteen toteutukseen liittyvä kustannusarvio.

Palkintolautakunta laatii pöytäkirjan, joka sisältää:
– yleisarvostelun, jossa ilmoitetaan palkintolautakunnan arvosteluperusteet sekä taiteelliset, toiminnalliset, tekniset, taloudelliset yms. tekijät ja näkökohdat.
– päätöksen palkintojen jakamisesta perusteluineen.
– suosituksen järjestäjälle kilpailun jatkotoimenpiteistä.

Nimikuorten avaaminen:
Nimikuoria ei avata ennen kuin arvostelu on päättynyt ja palkintolautakunta on
allekirjoittanut arvostelupöytäkirjan.

Julkisuus:
– Arvosteluvaiheen aikana ehdotukset eivät ole muiden kuin palkintolautakunnan nähtävissä.
– Kilpailutuloksista ilmoitetaan palkinnon saajille viikkoa ennen virallista julkistamista, joka tapahtuu Sairaala Novan lehdistötiedotteella.

7. Kilpailun palkintolautakunta

Palkintolautakunnan muodostavat:

– puheenjohtaja Mikko Jylhä, projektijohtaja, Uusi sairaala -projekti, Keski-Suomen Sairaala Nova
– asiantuntija: Niina Ylönen-Käyrä, osastonhoitaja, vaativan kuntoutuksen osasto
– asiantuntija: Maarit Heinonen, fysioterapeutti, apulaisosastonhoitaja, vaativan kuntoutuksen osasto
– asiantuntija: Laura Hämäläinen, sisustusarkkitehti, JKMM
– muotoilija: Maiju Alhgren, teollisuustaiteen liitto Ornamo
– taiteilijaedustajat: Virpi Lehto ja Hanna Vihriälä
– sihteeri: Teija Isohauta, taidekoordinaattori, Uusi sairaala -projekti, Keski-Suomen Sairaala Nova

Kilpailuasiamiehenä toimii Kia Paasivirta, projektikoordinaattori, Uusi sairaala -projekti, Keski-Suomen Sairaala Nova

8. Kilpailuun liittyvät immateriaalioikeustiedot

Ehdotuksen tekijällä on tekijänoikeus ehdotukseensa. Jos ehdotuksen tekijöitä on useampia,
tulee nimilapussa mainita kenellä on tekijänoikeus ja ketkä ovat avustajia ilman tekijänoikeutta.
Käyttölupa:
– Ehdotuksia ei saa käyttää ilman järjestäjän ja ehdotuksen tekijän välistä sopimusta.
– Ellei kilpailun järjestäjä ole tehnyt sopimusta palkitun ehdotuksen tekijän kanssa
palautuu omistusoikeus ehdotuksen tekijälle.
Mahdolliset kysymykset

Mahdolliset lisäkysymykset tulee osoittaa:
Taidekoordinaattori Teija Isohauta, teija(at)periferiadesign.fi