Vuoden valaistuskohde 2019

Vuoden valaistuskohde 2019 Kilpailuohjelma

Suomen Valoteknillinen Seura ry, RAKLI ry, Sisustusarkkitehdit SIO ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkösuunnittelijat NSS ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry julistavat Vuoden valaistuskohde 2019 -kilpailun, jonka tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaasti toteutetuille valaistuskohteille.

1. Kilpailun kohteena ovat 15.8.2017 – 15.10.2019 välisenä aikana valmistuneet
kohteet.

Kilpailu järjestetään kahdessa sarjassa:
1. sisävalaistus
2. ulkovalaistus

2. Vuoden valaistuskohde 2019 nimetään molemmissa kilpailusarjoissa. Jos kohteeseen kuuluu sekä sisävalaistusta että ulkovalaistusta, tuomaristo ottaa arvioinnissaan huomioon kohteen valaistuksen kokonaisuudessaan ja päättää kummassa sarjassa mahdollinen palkinto myönnetään. Tuomariston esityksestä ilmoitetuille kohteille voidaan jakaa myös kunniamainintoja.
Tuomaristo varaa itselleen oikeuden jättää voittajat valitsematta, mikäli sopivia kohteita ilmoitettujen joukosta ei löydy.

3. Pääarviointiperusteet ovat seuraavat:

– Valaistus on kohteen käyttötarkoitusta ja arkkitehtonista kokonaisratkaisua tukeva.
– Valaistus täyttää nykyaikaiset valaistustekniset vaatimukset muun muassa valaistustason, häikäisynrajoituksen, valon värin ja näkömukavuuden suhteen.
– Toteutuksessa on käytetty luovasti nykyaikaisia teknisiä ratkaisuja.
– Ratkaisuissa on otettu huomioon taloudelliset ja ekologiset tekijät.
– Valaistus on ympäristön viihtyisyyttä lisäävä tekijä.
– Toteutus on sopusoinnussa ympäröivän miljöön kanssa.

4. Kilpailuun voivat osallistua kohteen toteutukseen osallistuneet rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat ja valaistuslaitteiden toimittajat. Ilmoittaja vastaa oikeudestaan osallistua kilpailuun esittämällään kohteella.

5. Kilpailuun osallistuvat kohteet on esitettävä viimeistään 15.10.2019 klo 16.00 palauttamalla kohteen tiedot sekä liitteenä olevat kilpailukohteen tiedot sähköisessä muodossa Suomen Valoteknillinen Seura ry:lle verkkolinkin kautta, joka on

https://www.lyyti.in/vuodenvalaistuskohde2019

6. Tuomaristo suorittaa valinnan lähetetyn aineiston perusteella, joten valaistusratkaisua esittelevän aineiston tulee olla riittävän laaja ja laadukas.

Tuomaristoon kuuluvat:
Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu; Suomen Valoteknillinen Seura ry
Marika Latvala; RAKLI ry
Lars Räihä, RÄIHÄ Interiors; Sisustusarkkitehdit SIO ry
Juuso Pajukko, ; Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Olli Vitikka; Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Jonne Järvinen, Insinööritoimisto Stacon Oy; Sähkösuunnittelijat NSS ry
Antti Aunola, Onninen Oy; Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

7. Voittajakohteet palkitaan kiertopalkinnoilla. Kohteiden valaistuksen toteutuksessa mukana olleille jaetaan kunniakirjat. Mikäli sama kohde ilmoitetaan useamman ilmoittajan toimesta, tuomaristo voi päättää palkinnon saajan esitetyn aineiston perusteella. Kunniamaininnan saaneiden kohteiden valaistuksen toteutuksessa mukana olleet palkitaan kunniakirjoin.

8. Ilmoittautuessaan kilpailuun osallistuja hyväksyy säännöt ja tuomariston päätöksen. Kilpailun tuloksesta ei voi valittaa. Kilpailuasiamiehelle osoitetut kysymykset tulee lähettää Suomen Valoteknilliseen Seuraan Heikki Härköselle (heikki.harkonen(at)valosto.com). Vastaukset kaikkiin saatuihin kysymyksiin päivitetään näihin kilpailusääntöihin, jotka ovat verkossa ladattavissa.

9. Järjestäjät eivät käytä kilpailun tuloksia kaupallisissa tarkoituksissa, mutta osallistuja myöntää järjestäjille oikeuden käyttää kaikkea kilpailuaineistoa tulosten julkistamiseen (tiedotteet, verkkosivut, lehdet jne.). Samat oikeudet kilpailuaineistoon koskevat myös pohjoismaista Nordisk Lyspris –kilpailua, johon Vuoden valaistuskohde -kilpailun voittajat jatkavat.

10. Voittajat julkistetaan 5.2.2020 Jyväskyläsää Sähkö Valo Tele 2020 -messuilla.

11. Kilpailun järjestävät Suomen Valoteknillinen Seura ry, RAKLI ry, Sisustusarkkitehdit SIO ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkösuunnittelijat NSS ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry.

Lue lisää:  https://valosto.com/tiedostot/ValaistuskohdeOhjelma2019.pdf