Vuosisadan rakentajat – Sekelskaparna -haastekilpailu

Suomalaiset apurahasäätiöt etsivät omalla uudenlaisella haasteellaan fiksuimpia ideoita ja nerokkaimpia ratkaisuja, jotka parantavat nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa. Vuosisadan rakentajat – Sekelskaparna on kaikille avoin säätiöiden rahoittama haastekilpailu nuorten hyväksi.

Haasteen ratkaisukeinot voivat liittyä niin eri alojen tutkimukseen (lääke-, yhteiskunta-, ihmis-, ympäristötieteet etc.), taiteeseen (koulutusta, työpajoja), kulttuuriin (tapahtumia) kuin vaikkapa kotiseututyöhön (maahanmuuttajanuorten kotouttaminen, kotiseutuidentiteetin kasvattaminen) ja moniin, moniin muihin aloihin. Säätiöiden osoittaman tuen, kiinnostuksen ja rahoituksen sekä eri osapuolten, osaajien ja alojen yhteentuomisen toivotaan katalysoivan aivan uusia toimintatapoja.

Haasteeseen osallistutaan lähettämällä ratkaisuajatuksen kuvaus kilpailun tuomaristolle. Tuomaristo koostuu eri alojen asiantuntijoista, joilla on huikea näköalapaikka hakemuksiin perehtyessään. Määräaikaan vastaanotetuista ehdotuksista valitaan toiseen vaiheeseen finalistit, joiden idean kehittämistä tuetaan aktiivisesti tässä kilpailun tärkeimmässä vaiheessa, asiantuntijasparrauksessa.

Haaste on avoin kaikille. Siihen voivat osallistua yksittäiset henkilöt, ryhmät, järjestöt, yritykset tai kunnat; aina yhdessä muiden kanssa. Osallistujilta toivotaan suuria rakenteellisia ratkaisuja, yhteistyötä eri toimijoiden ja sektoreiden välillä sekä valtakunnallisesti soveltuvia toimintamalleja. Lopullinen voittaja tai voittajat valitaan asiantuntijoiden tarkalla arvioinnilla ja vertailulla.

Valittavien voittajien määrä ja lopullinen tukisumma riippuu kilpailussa löydetyistä ideoista. Loppusumma voi nousta miljooniin euroihin, jos ratkaisu on aivan nerokas. Mukana olevat säätiöt edustavat monia eri aloja, joten kilpailijoillakin on vain oma mielikuvitus rajana miettiessään, mitä kaikkia rakennuspuita omassa ratkaisuehdotuksessa voisi olla mukana. Haastekilpailun voittajana palkittavan hankkeen toivotaan olevan mahdollisimman pitkäikäinen – kuten säätiöt konsanaan.

http://www.saatiopalvelu.fi/juttuarkisto