Yleinen ideakilpailu taideteoksista valtion virtuaalisiin työympäristöihin

Valtion taideteostoimikunta järjestää taidekilpailun yhteistyössä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita taideteoksista, joita voidaan esittää valtionhallinnon virtuaalisissa tiloissa, kuten tietojärjestelmien palveluportaaleissa tai päätelaitteiden käyttöliittymissä.

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten taiteellisuuteen ja ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Valtion taideteostoimikunta päättää kilpailun ratkaisun jälkeen, mitä ehdotuksia lähdetään jatkokehittämään ja toteuttamaan.

Teoksien on tarkoitus olla määräaikaisia ja niille sovitaan tietty elinkaari.

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu. Kilpailun kielinä ovat suomi ja ruotsi.

Kilpailun aikataulu

 13.3.2018 kilpailu alkaa
 22.6.2018 kilpailu päättyy
 27.8.2018 tulokset julkistetaan
 27.8.–1.2.2018 palkitut ja kunniamaininnan saaneet ehdotukset sekä arvostelupöytäkirja esillä näillä sivuilla

Kilpailutehtävä

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori hallinnoi suurinta osaa valtion työntekijöiden käytössä olevia tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja järjestelmiä. Valtorin hallinnassa on tällöin myös erilaisia virtuaalisia tiloja kuten tietokoneiden ja muiden päätelaitteiden näyttöihin liittyviä elementtejä ja käyttöliittymiin liittyviä ratkaisuja. Päätelaitteissa on mahdollista olla sekä päätekäyttäjien itse portaaleista ja muista valikoista valitsemia ohjelmistoja että keskitetysti käyttäjien näytöille ohjattavia ja määriteltäviä tietoteknisiä ratkaisuja.

Lisätietoja Valtorista on luettavissa kotisivuilta www.valtori.fi

Valtion taideteostoimikunta hakee media- ja tietotekniikkaan perustuvia taideteoksia, jotka soveltuvat esitettäväksi ja käytettäväksi teokseen sopivilla päätelaitteilla. Teokset voivat olla joko käyttäjän toimintaan perustuvia interaktiivisia sovelluksia tai itsenäisesti virtuaalisilla alustoilla muuntuvia teoskokonaisuuksia. Teokset voivat olla myös staattisia elementtejä, jotka hyödyntävät päätelaitteiden ja käyttöliittymien mahdollisuuksia.

Teosten on tarkoitus olla määräaikaisia ja niille sovitaan erikseen teokseen soveltuva elinkaari. Toteutetut teokset talletetaan tai dokumentoidaan pysyvään säilytykseen valtion taideteostoimikunnan kokoelmaan. Teokset tulee toteuttaa siten, että niistä ei aiheudu tietoturvaan liittyviä riskejä.

Kilpailun tavoite on avata uudenlaisia ympäristöjä taiteelle ja tuoda taide osaksi arjen digitaalisia työympäristöjä. Teoksille voidaan asettaa myös tavoitteita, jotka liittyvät päätekäyttäjien visuaaliseen inspiroitumiseen tai meditatiiviseen läsnäoloon.

Taideteokset tullaan toteuttamaan ja tallentamaan Valtorin sille osoittamalle palvelimelle.

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailua koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on lähetettävä kilpailun yhteyshenkilölle amanuenssi Heli Ahmiolle viimeistään pe 6.4.2018 sähköpostitse osoitteella taidekilpailu@kansallisgalleria.fi.

Kysymykset ja vastaukset ovat anonyymisti nähtävillä näillä sivuilla pe 13.4.2018 lähtien.

Lisätiedot:

http://www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekilpailu/