Vastuullisuuden tietopankki

Vastuullisuustyötä ja tietoa löytyy eri aloilta. Kokoamme tälle sivulle muotoilijoiden työtä tukevaa tietoa ja sisältöjä mm. etujärjestöistä, kestävyyden taustamateriaaleista, ajankohtaisesta lainsäädännöstä ja muotoilun eri aloista.

Kestävyystieteen sivustoja

Stockholm Resilience Center: Planetary boundaries Tämä sivu esittelee planetaaristen rajojen viitekehyksen, joka on Stockholm Resilience Centren vuonna 2009 julkistama tieteeseen perustuva ja päivittyvä lähestymistapa ihmiskunnan vaikutusten ymmärtämiseen planeetan mittakaavassa. Planetaariset rajat ovat yhdeksän planetaarista, olemassaolomme kannalta kriittistä tekijää ja niihin liittyvää raja-arvoa, jotka eivät saisi ylittyä, jotta maapallon ekosysteemi säilyisi elinkelpoisena ihmisille ja muulle elämälle.

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS: Kestävyystiede on ongelma- ja ilmiölähtöinen ja ratkaisuhakuinen tieteidenvälinen tutkimusala, joka tarkastelee ihmisen ja muun luonnon välisiä vuorovaikutussuhteita. Sen tavoitteena on kestävä luonnon ja ihmisten hyvinvointi. Tältä sivulta löytyy tietoa ja teemat, joita HELSUS tutkii.

Intergovernmental Panel on Climate Change:
IPCC laatii kattavia arviointiraportteja ilmastonmuutosta koskevasta tieteellisestä, teknisestä ja sosioekonomista tiedosta, ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja tulevaisuuden riskeistä sekä vaihtoehdoista sen hillitsemiseksi.

Lineaarisen talousmallin vaihtoehtoja

Circle Economy Foundation: kerää tietoa julkisen ja yksityisen sektorin päättäjille, jotka mahdollistavat kehittää ja toteuttaa kiertotalousstrategioita ja liiketoimintamalleja. Circle Economy Foundation julkaisee vuosittain Circulary Gap report:issa, tutkitaan vuosittain kiertotalouden astetta ja esitetään ratkaisuja suhteessa planetaarisiin rajoihin. 

Sitra: Kiertotalous sivustolta ajankohtaista tietoa Sitran kiertotaloustyöstä.

Sitra: Circular Solutions for Nature. Handbook for Businesses.

Kiertotalous Suomi: Kiertotalous-Suomen tapahtumien aineistot – Kiertotalous-Suomi (kiertotaloussuomi.fi)

Donitsitalous Suomi: Donitsitalous sivustolta tietoa, työkaluja ja yhteisö. Donitsitalouden yhteisö on vapaamuotoinen joukko ihmisiä, jotka haluavat tehdä Kate Raworthin donitsitalouden keskustelua tunnetuksi Suomessa sekä tuoda donitsitaloudesta kiinnostuneita ihmisiä yhteen.

Donitsitalouden työkalupakki: Donitsitalouden työkalupakki tarjoaa Suomen kunnille ja alueille eväitä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämiseen.

Doughnut Economics Action Lab: DEAL (doughnuteconomics.org) The Doughnut offers a vision of what it means for humanity to thrive in the 21st century – and Doughnut Economics explores the mindset and ways of thinking needed to get us there.

Degrowth movement: Degrowth eli kohtuutalous on kriittinen näkökulma talouskasvua, liikakulutusta ja kapitalismia kohtaan sekä sosiaalinen ja poliittinen liike. Sivulta löytyy tietoa kohtuutaloudesta, kollektiivista ja sen tavoitteista.

Muotoilu ja kestävyyssiirtymä

Ellen Mac Arthur Foundation: Circular Design. Information, resources, tools, case examples, to help start learning circular design and practicing it.

LAB-ammattikorkeakoulu: KISU – Muotoilijan opas kiertotalouden mukaisen suunnittelutyön tueksi (A.Ruokamo & H. Halla-Aho)

Design School Kolding: Sustainable design cards. The purpose of this webpage is to unravel ways to work with sustainability in product design.

Design Council: Design for Planet Knowledge Hub. An ongoing collecting of tools, frameworks and resources available to designers to help them address the climate emergency.

Euroopan unionin lippu: 12 keltaista tähteä ympyrän muodossa sinisellä pohjalla

lait, säädökset ja standardit

EU:n kestävyysraportointidirektiivi edellyttää suurten yritysten ja pörssiyhtiöiden julkaisevan säännöllisesti raportteja siitä, miten niiden toiminta vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön sekä kohtaamistaan sosiaalisista ja ympäristöriskeistä.

Tutustu Euroopan unionin direktiiviin: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Ohjelmat & strategiat

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17 ja 169 alatavoitetta.

Materiaalitori ja liikemerkki

Palvelut ja työkalut

Materiaalitori on yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu maksuton kiertotalouden markkinapaikka, jossa voi etsiä ja ilmoittaa sivuvirroista, ylijäämämateriaaleista, jäte-eristä ja uudelleenkäyttöön sopivista materiaaleista ja tuotteista.

Palvelussa voi myös etsiä ja tarjota kiertotalouden palveluita, kuten jätehuolto- ja asiantuntijapalveluita.

Opi & inspiroidu

Planeettakeskeinen muotoilu

Suomen Muotoilusäätiö

The Biomimicry Institute

  • The Biomimicry Institute empowers people to create nature-inspired solutions for a healthy planet. Goal is for biomimicry to become a natural part of the design process. Includes (among other things) a free, online database of biological solutions that could provide insight into solving design challenges.

Vincit

  • Planet Centric Design toolkit is for anyone who wants to have sustainability built in to their projects. Includes canvases that help to facilitate and work in teams around complex topics of sustainability.

UX Academy

Vaexperience

Linkkejä muotoilualoittain