Aineetonta ansaintaa maailmalta

Työntekijöitä istuu toimistossa tietokoneen ruutujen ääressä.
Kuva: Anni Koponen

Aineetonta ansaintaa maailmalta -hankkeessa Ornamo luo kansainvälistyville muotoilijoille ja muotoiluyrityksille suunnattua neuvontamateriaalia. Alkuvuodesta 2021 julkaistava digitaalinen opasmateriaali tarjoaa tietoa EU:n, Aasian ja USA:n IPR-lainsäädännöstä ja IPR-käytännöistä muotoilualaa silmällä pitäen. Samalla tarjotaan myös käytännönläheistä lisätietoa, miten hyödyntää erilaisia immateriaalioikeuksia (IPR) kuten tekijänoikeutta, mallisuojaa, tavaramerkkejä ja patentteja kansainvälistymisen osana. Lisäksi keväällä 2021 järjestetään aiheesta koulutuskokonaisuus.

Hanke toimii jatkona Materiasta aineetonta ansaintaa -hankkeelle, jossa toteutettiin verkkosivusto aineetonansainta.fi.

Kansainvälistyminen on muotoilualan yrityksille yksi tärkeä kasvun väylä. Sen avulla voidaan laajentaa markkina-aluetta ja tasata kotimaan suhdannevaihteluja. Ornamon suhdannekatsauksen 2018 mukaan kiinnostus ulkomaiseen toimintaan on kasvussa, sillä 45 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä on panostanut voimakkaasti tai jonkin verran kansainvälistymiseen. Muotoiluliiketoimintaa tapahtuu jäsenistön osalta on erityisesti EU:ssa, USA:ssa ja Aasiassa. Jäseniä kiinnostavia markkinoita on lukuisia.

Huomattavaa on, että 13 prosenttia suhdannekatsaukseen vastanneista muotoiluyrityksistä haluaisi kansainvälistyä, mutta sen suhteen on ongelmia. Ongelmat voivat olla monisyisiä, mutta varsinkin IPR-asiat koetaan alalla hankaliksi. Toisaalta IPR:ista kiinni pitäminen voi olla kaikkein tärkein ymmärrettävä kokonaisuus, kun puhutaan yrityksistä, joiden tuotanto ja palvelut liittyvät usein aineettomiin oikeuksiin. Immateriaalioikeuksia hyödyntämällä voidaan saada lisäansaintaa, merkittävää kilpailuetua ja toteuttaa yhteistyöprojekteja kansainvälisillä markkinoilla tai sinne tähdättäessä. Myös rahoituksen saanti kansainvälistymisen toteuttamiseksi saattaa edellyttää, että IPR-asiat ovat kunnossa.

Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Aineetonta ansaintaa maailmalta -hankkeen tavoitteina on: