Materiasta aineettomaan ansaintaan

Hankkeen tavoitteena oli luoda luovan tai tietointensiivisen alan yrittäjän käyttöön sivusto, joka sisältää videotarinoita, tietoiskuja, oppaita ja sopimusmalleja. Tavoitteena on ollut erityisesti auttaa yrityksiä alkuun IPR-strategian laadinnassa.  Ornamo luotsasi hanketta yhdessä Akavalaiset Yrittäjät AKY ry:n kanssa. Hanke rahoitettiin pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Sivusto julkistettiin toukokuussa 2019.

Yhä useammalla toimialalla aineeton omaisuus muodostaa tärkeän osan liiketoiminnasta ja yrityksen nykyisestä tai tulevasta arvosta. Yrityksen tai elinkeinonharjoittajan kannattaa jo varhaisessa toimintansa vaiheessa pyrkiä hahmottamaan, millaista aineetonta omaisuutta yritykseen kytkeytyy ja millaisia suojatarpeita omien tuotteiden tai palveluiden kaupallistamiseen voi liittyä. Aineettomat oikeudet, eli immateriaalioikeudet, eli IP-oikeudet (engl. intellectual property rights; IPR) muodostavat tärkeän turvaverkon yrityksen toiminnalle. IP-oikeudet muodostavat yksinoikeusluonteensa vuoksi kilpailuetua kaupallistettaessa tuotetta tai palvelua ja suojaavat jäljittelyltä.

IP-oikeudet tavataan jakaa kahtia tekijän- ja teollisoikeuksiin (engl. copyright, industrial property rights). Sivuston Oppaat-osiosta löytyy tarkempaa tietoa siitä, mitä kaikkea nämä oikeudet suojaavat, miten suoja syntyy, ja miten oikeuksia hyödynnetään optimaalisesti. Sopimusmallit-osiossa puolestaan on suuntaa antavia lisenssisopimusmalleja ja muita asiakirjamalleja avuksi aineettoman omaisuutesi hyödyntämistä koskevassa sopimisessa. Linkit-osiossa on hyödyllisiä oppaita.

Sivusto sisältää myös neljä luovan alan yrittäjän videotarinaa. Niistä käy ilmi, kuinka monin eri keinoin aineettomat oikeudet voivat parhaimmillaan tukea yrityksen tavoitteita.