Muotoilutyön uudet muodot -hanke antoi tietoa työelämästä

Mistä hankkeessa on kyse?

Muotoilutyön uudet muodot -hanke tarjosi arvokasta pohjaa sille, miten Ornamo voi parhaiten palvella jäseniään tulevaisuuden työelämässä. Syyskauden 2016 ajan ryhmä ennakkoluulottomia muotoilijoita osallistui pilottiryhmänä työelämävalmennuksiin. Ornamo, henkilöstöpalveluyritys Opteam sekä uutis- ja sisällöntuotantoyhtiö Mediahub Helsinki toimivat hankkeessa yhteistyössä kokeillakseen uudenlaista työllistymisen mallia luovalle alalle.

Osan valmennuksista Ornamo toteutti yhteistyössä henkilöstöpalveluyritys Opteamin kanssa. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra oli mukana projektissa tutkimassa uutta työllistymismallia ja kehittämässä menetelmiä, joita voidaan hyödyntää myös muilla aloilla.

Pilottihanke oli Ornamolta uusi aluevaltaus muuttuviin työmarkkinoihin, joiden pelisääntöihin järjestö haluaa myös jatkossa olla etujoukoissa vaikuttamassa.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Mitä hankkeessa on tehty?

Valmennuskokeilu korosti sitä, että avoin asenne monenlaisia työmahdollisuuksia kohtaan on osa ammattiosaamista. Halu ja motivaatio muokkautua aina uusiin tiimeihin, töihin ja tilanteisiin on keskeistä ja se vaatii ammatti-identiteetiltä joustavuutta ja mukautuvuutta.

Valmennusryhmään osallistujista erottui neljä profiilia sen mukaan, kuinka luottavaisesti he suhtautuivat työtulevaisuuteensa muuttuvilla työmarkkinoilla. Työvalmennuksia suunniteltaessa näyttää järkevältä suunnitella valmennuksen sisältö sen mukaan, kuinka paljon osallistujat luottavat omiin kykyihinsä tulevaisuudessa.

Suuri osa valmennettavista muotoilijoista koki oman osaamisensa ja palvelutarjontansa sanoittamisen vaikeaksi. Hankkeen aikana käydyissä keskusteluissa huomioitiin, että monilla luovuutta ja älykkyyttä vaativilla aloilla (kuten kirjallisuus, musiikki tai huippu-urheilu) on käytössä agenttimalli myyntiin ja edustukseen. Agenttitoiminnan aktivoiminen muotoilualalle tai muiden myynnin ulkoistamisen tapojen kartoittaminen nähtiin hankkeen jälkeen tärkeäksi.

Johtopäätökset

Kokeilun analysoinnista ja mallintamisesta muodostuva hanke kartoitti muotoilualan näkökulmaa tulevaisuuden työhön, jossa osaaminen ja ammatti-identiteetti ovat muutoksessa. Työelämän käytäntöjä ja yhteiskunnan rakenteita on siis syytä kyseenalaistaa.

Persoonan merkitys työllistymisessä on nousemassa yhä tärkeämmäksi, tutkinnon ja kouluosaamisen ohi. Resilienssi, motivaatio ja halua korostuivat työllistymisessä.

Muotoilualan koulutukseen on myös tärkeää vaikuttaa. Nykyisellään muotoilijoiden osaaminen ei vastaa kaikilta osin työelämän tarpeita.

Kapea syväosaaminen koettiin valmennusryhmässä osittain rajoitteeksi. Muotoilualalla ollaan perinteisesti erikoistuttu yhteen materiaaliin ja suunnittelualueeseen. Nykyisillä työmarkkinoilla puolestaan tarvitaan laajaa yleissivistystä sekä useita syväosaamisalueita.