Ars Longa – yhteistyöllä syntynyt muotoilijoiden ja taiteilijoiden asuintalo

Mistä hankkeessa on kyse?

Helsingin Kalasatamassa sijaitseva taitelijatalo Ars Longa on Ornamon senioritaloyhdistyksen ja Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön käynnistämä yhteishanke. Talossa eri alojen taiteilijat ja muotoilijat voivat asua ja kohdata kollegoiden muodostamassa yhteisössä. Mukaan kiinteistöyhtiön osakkaiksi tulivat myös Suomen Kirjailijaliitto ja Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto – näin rakennuttamisen kokonaisrahoitus saatiin kokoon.

Hanke on asumisen ja rakentamisen kehittämiskeskus Aran tukema, joten omarahoitusosuus on pieni rakennuskustannuksiin verrattuna. Senioritaloyhdistys vastasi omarahoitusosuuden hankinnasta. Hanke sai Ornamon Kipinärahan vuonna 2013 ja Ornamo-säätiö tuki hanketta 30 000 eurolla.

Ars Longa -talon asuntoja voi hakea jatkuvasti

Ars Longa talon asunnot on tarkoitettu jo urallaan pidemmällä oleville muotoilijoille ja taiteilijoille. Asuntoihin voi hakea jonotusperiaatteella. Ainakin yhden henkilön ruokakunnassa tulee olla täyttänyt 45 vuotta. Paikkoja täytetään sitä mukaa, kun ehdot täyttäviä hakijoita tulee ja asuntoja vapautuu. Asukasvalinnat tehdään valtion lainoittamien vuokratalojen säännösten mukaisesti. Lisäksi valintoihin vaikuttaa hakijoiden taiteellisen toiminnan ammattimaisuus, jota arvioivat eri taidealojen edustajista muodostetut työryhmät. Hakuohjeet ja -lomake verkossa

Mitkä olivat hankkeen tavoitteet?

Mitä hankkeessa on tehty?

Rakennuksen on suunnitellut asuntosuunnittelustaan palkittu arkkitehtitoimisto Hannunkari-Mäkipaja, joka suunnitteli sekä taiteilijatalon että kaksi korttelin viereistä rakennusta. Suunnitelmissa hyödynnettiin tulevien muotoilija- ja taiteilija-asukkaiden luovaa ammattitaitoa. Yhteiseen ammatilliseen taustaan pohjautuen järjestettiin suunnittelutyöpajoja, joissa mm. TaT, asumisen tutkija Antti Pirinen esitteli kansainvälisiä esimerkkejä yhteisöllisestä senioriasumisesta. Hän teki senioritaloyhdistyksen tilauksesta aiheesta selvityksen. Voit ladata selvityksen tästä.

Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy rakennutti taiteilijatalon Helsingin kaupungin myöntämälle tontille Viehe-kortteliin Kalasatamaan. Rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2018 ja talo valmistui tammikuussa 2020. Muut Viehe-korttelin tontit Hermannin rantatien varrella oli varattu Setlementtiasunnoille Diak-ammattikorkeakoulun opiskelija-asuntolaa ja NAL-asunnoille työssäkäyvien nuorten asuintaloa varten. Ars Longa toteutti taiteilijatalon yhteistyössä näiden korttelinaapurien rakennuttajien kanssa. Kolmella rakennuksella on sama pääsuunnittelija, ja urakkasopimukset solmittiin yhden urakoitsijan kanssa. Näin saatiin rakennustyö toteutetuksi tehokkaasti ja monipuolisia hyötyjä myös käytön aikaisesta yhteistoiminnasta. Asumiskonseptin tilaohjelmassa osoitettiin myös yhteistilat kaikkien kolmen tontin asukkaiden käyttöön.