Palvelumuotoilun pioneeri Mikko Koivisto Ornamo-palkinnon voittajaksi

Palvelumuotoilija Mikko Koivisto on voittanut vuoden 2017 Ornamo-palkinnon. Palvelumuotoilutoimisto Hellonin johtavana palvelumuotoilijana ja asiakaskokemusjohtajana työskentelevä Koivisto on palvelumuotoilun ensimmäisiä akateemisia ammattilaisia. Hän on ollut kehittämässä alaa niin Suomessa kuin maailmallakin.

Ornamo-palkinnon voittajan valitsi kolmen ehdokkaan joukosta Aller Median toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä. Hän tarkastelee voimakasta murroskautta elävää muotoilun alaa mielenkiinnolla ja vertaa kehitystä media-alan kokemaan muutokseen. Digitalisoitumisen ja käyttäjäkokemuksen nousun myötä muotoilu, viestintä, mainonta ja markkinointi ovat lähempänä toisiaan kuin koskaan aikaisemmin.

– Ajassamme on paljon ilmiöitä ja trendejä, joiden hyödyntämiseen muotoiluajattelulla on annettavaa. Palvelumuotoilu on designin ylin aste, jossa kokonaisuus ratkaisee asiakaskokemuksen. Tulevaisuudessa asiakas kohdataan kahdesti: digitaalisesti ja kineettisesti – pehmeästi tai karheasti, mutta aina osallistavasti ja palvelullisesti, sanoo Aalto-Setälä.

Mikko Koivisto on Suomen palvelumuotoilualan pioneeri ja alan kasvuun keskeisesti vaikuttanut suunnittelija, joka ansaitsee työstään tunnustuksen.

– Kaikkien teollisuuden alojen palveluistuminen kovaa vauhtia on megatrendi, samoin asiakaskohtaaminen.  Siksi palvelumuotoilu on ajankohtaista. Yritykset palkkaavat asiakaskohtaamisjohtajia, koska asiakaskokemuksella on hintaa suurempi vaikutus ostopäätöksiin, sanoo Mikko Koivisto.

Palvelumuotoilija on käyttäjälähtöisen suunnittelun ammattilainen

Nopeasti suosiotaan kasvattava palvelumuotoilu rantautui terminä Suomeen 2000-luvun alussa. Sen ydin on käyttäjälähtöisessä suunnittelussa, joka on aina ollut tärkeä osa muotoilijan ammattitaitoa. Työ on uusien palvelutuotteiden sekä palveluiden suunnittelua ja kehittämistä sujuvammaksi muotoilun menetelmiä käyttäen.

Asiakaskokemuksen kasvanut painoarvo on nostanut viime vuosina palvelumuotoilun kysyntää. Tämä on näkynyt myös alan koulutustarjonnan monipuolistumisena sekä palvelumuotoilijan ammattinimikkeen kirjavana käyttönä.

Mikko Koivisto muistuttaa, että palvelumuotoilija on korkeasti koulutettu ammattilainen, joka tarvitsee ammatissaan laajaa poikkitieteellistä osaamista. Koivisto itse on taustaltaan teollinen muotoilija.

Palvelumuotoilijan on hallittava esimerkiksi käyttäjätutkimus, liiketoiminnan kehittäminen ja muotoilun perinteiset taidot, kuten visualisointi. Hänen täytyy olla samaan aikaan empaattinen, analyyttinen ja luova.

Muotoilun uudistajat esillä

Ornamo-palkinto on arvostettu tunnustus, joka tekee näkyväksi ajankohtaista muotoilua ja taideteollista taidetta. Palkinnon kolmea finalistia yhdistää tänä vuonna ajankohtaisuus, vaikuttavuus ja eteenpäin katsominen.

Ehdokkuus on itsessään arvostettu tunnustus, sillä valinta perustuu muotoilualan asiantuntijoiden kaksivaiheiseen vertaisarviointiin. Ornamon hallitus valitsee ehdokkaat Ornamon jäsenten tekemien ehdotusten pohjalta. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Finalisteja ovat palvelumuotoilija Mikko Koivisto, Iskun muotoilujohtaja Antti Olin ja suunnittelija Aamu Song.

Antti Olin on ollut suunnittelijana ja Iskun muotoilujohtajana viemässä läpi muutoksia, joiden ansiosta huonekalualan tuotantoa on saatu pidettyä Suomessa. Aamu Song on yrityksensä Companyn myötä ollut tuomassa uusia ratkaisuja ja energiaa perinnetuotteita valmistaville aloille.

Lisätietoa Ornamo-palkinnosta ja ehdokkaista:
www.ornamo.fi/fi/tiedote/vuoden-2017-ornamo-palkintoehdokkaat-uudistavat-murroksessa-olevaa-muotoilualaa

Lisätietoa Mikko Koivistosta:
www.ornamo.fi/fi/artikkeli/palvelumuotoilija-mikko-koivisto-trendien-haistelija