Aineettomaan arvonluontiin panostavat yritykset menestyvät – Ornamo aloittaa alan osaamisen kehittämisen

Yritysten tiedontarve aineettoman arvon hyödyntämiseksi bisnesstrategiassaan kasvaa voimakkaasti. IPR-intensiivisen teollisuuden osuus on jo 50 prosenttia koko EU:n taloudesta, mikä on merkittävä muutos elinkeinorakenteessa.

Aineettoman arvon ja IPR:n (intellectual property rights) painottaminen bisnesstrategiassa kannattaa. Malleja omaavilla yrityksillä on työntekijää kohti keskimäärin 31 prosenttia korkeammat tulot verrattuna yrityksiin, joilla ei ole malleja, selviää EU:n sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (EUIPO) ja Euroopan patenttiviraston (EPO) kartoituksesta.

”Aineettomaan arvonluontiin perustuvan talouden kehittäminen on avaintekijä muotoilualan ja Suomen kasvulle, mikä asettaa uudenlaisia vaatimuksia muotoiluintensiivisten yritysten liiketoiminnan uudistumiselle”, toteaa Ornamon asiantuntija Asta Boman-Björkell. Muotoilu on aineettomia oikeuksia tuottavana toimialana aineettoman arvonluonnin yksi keskeinen veturi, jolle nykyinen hallitus on antanut keskeisen merkityksen.


IPR-suojaus on yrityksen arvoa nostava investointi

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on aloittanut pitkäjänteisen työn lisätäkseen muotoilun ja aineettoman arvonluonnin ymmärrystä erityisesti pk-sektorilla. Ornamo kerää yrityksille tuoretta tietoa IPR:stä muotoiluintensiivisen liiketoiminnan uudistamisen välineenä esimerkiksi portfolioajattelua, lisensointia ja sopimustoimintaa kehittämällä. Myös tuntihintaan yksipuolisesti nojaava ansaintalogiikka vaatii tervehdyttämistä.

Ornamon suhdannekatsauksen mukaan yhä suurempi osa tuotteen arvosta liittyy sen brändiarvoon, käytettävyyteen, tuotteeseen liittyviin palveluihin sekä muuhun immateriaaliseen arvonluontiin. Katsauksen mukaan muotoilualan toimijoiden immateriaalisten oikeuksien hallinta on kuitenkin puutteellista.

Muotoiluintensiivinen liiketoiminta keskittyy perinteisen ansaintalogiikan muuttuessa yhä vahvemmin aineettomien oikeuksien kuten tekijänoikeuden, mallisuojan ja tavaramerkin hyödyntämiseen. Aineettoman arvonmuodostuksen ymmärryksen lisääminen on edellytys yritysten kasvulle.

”IPR-suojaus nähdään lisäkuluna, vaikka se on yrityksen arvoa lisäävä investointi. Immateriaalioikeuksien hallinta suojaa yritystä IPR-loukkauksilta ja antaa yrityksestä rahoittajille ja kumppaneille vakuuttavan kuvan”, Boman-Björkell perustelee.

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Ornamon yrityskyselyjen mukaan keskimäärin vain 20 prosenttia yrityksistä hyödyntää muotoilua toiminnassaan. Teollisuudessa muotoilua hyödyntää joka kolmas pk-yritys. Vastanneiden yritysten mukaan muotoilun avulla on mahdollista luoda vahvoja tuotteita, palveluita ja brändiä, joilla yritys voi erottua kilpailijoistaan ja nostaa tuotteestaan saatavaa hintaa.


IPR-strategialla menestystä Kiinan markkinoilla

Huhtikuun lopussa Ornamo tuo Suomeen Kiinan markkinoihin erikoistuneen IPR-asiantuntijan Tom Carverin, joka kertoo IPR:stä  kasvua muotoilubisnekseen -seminaarissa muun muassa teknologiayhtiö Dysonin IPR-strategiasta ja sen vaikutuksista yrityksen positiivisiin tuloksiin Kiinan markkinoilla.

Seminaarissa kokemuksiaan avaa myös Vertti Kivi Sisustusarkkitehtitoimisto dSignista. Kansainväliseen kasvuun toimistoaan luotsaava Kivi kertoo puheenvuorossaan tilasuunnittelusta alana, josta selkeät immateriaalisuojamuodot puuttuvat. Lakimies Antti Innanen puolestaan avaa näkemyksiään brändin suojaamisesta globaalissa verkkobisneksessä.

Seminaari aloittaa Ornamon Aineetonta arvoa muotoilusta -hankekokonaisuuden.

IPR:stä kasvua muotoilubisnekseen -seminaari 28.4.2016 klo 13 – 17

Rake-sali, Erottajankatu 4C (taso 5), Helsinki

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan seminaaria.  Ilmoittauduthan 13.4. mennessä osoitteessa https://ornamo.gruppo.fi/online-applications/index.php/178325/lang-fi


Lisätietoa:

https://www.ornamo.fi/teema/aineetonta-arvoa-muotoilusta/

www.ornamo.fi/fi/tapahtuma/iprsta-kasvua-muotoilubisnekseen/

Asiantuntija Asta Boman-Björkell, Ornamo
P.  046 878 2571, asta.boman@ornamo.fi

Haastattelupyynnöt:

Viestintäpäällikkö Johanna Lassy-Mäntyvaara, Ornamo
p. 043 211 0755, johanna.lassy@ornamo.fi