Carin ja Erik Bryggmanin rahaston apuraha nuorelle sisustusarkkitehdille

Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahaston apuraha 2015 myönnetään sisustusarkkitehti SIO Inkeri Halla-aholle (1988) saattohoitoympäristöjen sisustukselliseen toiminnallisuuteen perehtymiseen. Apurahan suuruus on 7 500 €.

Hyvänä pohjana tulevalle työlle toimii Halla-ahon tekemä opinnäytetyö saattohoitoympäristöistä Lahden ammattikorkeakoululle. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sisustusarkkitehtuurin laitokselle tehdyssä maisteritason lopputyössä hän on perehtynyt detaljien merkitykseen tilasuunnittelussa.

Sairaalaympäristöt ovat haastavia monisyisiä suunnittelukohteita ja tästä syystä sisustuksen aikaansaama viihtyisyys ja kodikkuus toteutuu harvoin saattohoidon aikana. Jokaisen ihmisen pitäisi saada omalla kohdallaan kokea arvokas ja hyvä kuolema, joka sisältää henkisten ja fyysisten kipujen lievittämisen lisäksi mielyttävän ympäristön. Hoitokodeissa tilanne on parempi, mutta sairaaloissa sisustuksilla pyritään usein samankaltaisuuteen ja helppoon puhdistettavuuteen, mikä saa aikaiseksi kliinisiä ympäristöjä, joihin ihmisen on vaikea samaistua. Aihe, jonka parissa Halla-ahon toivotaan jatkavan on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä ja ajankohtainen sekä meitä jokaista koskettava. Hyvä, toimiva ja miellyttävä moniaistinen ympäristö on tärkeä niin potilaille, omaisille kuin sairaalan henkilökunnalle.

Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahaston apuraha jaetaan vuorovuosin Suomen arkkitehtiliitto SAFAn ja Sisustusarkkitehdit SIOn alle 35-vuotiaalle jäsenelle.

Juryn muodostivat sisustusarkkitehti SIO Terhi Tuominen pj., sisustusarkkitehdit SIO Eeva-Marie Eriksson, Elina Lassila, Timo Ripatti ja arkkitehti SAFA Toni Österlund.

Palkinto jaetaan maanantaina 26.10. klo 14.00. Turun Linnan sisääntuloaulassa Linnankatu 80 Turku
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus tutustua Turun linnaan ja sen sisustukseen Helena Soiri-Snellmanin opastuksella.

Median edustajat ovat erittäin tervetulleita
Ilmoittautumista pyydetään 22.10. mennessä os: office@sio.fi

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt
Sisustusarkkitehti SIO Inkeri Halla-aho: inkeri@main-interiors.fi, p. 050 528 0214
SIOn pääsihteeri Minna Borg: office@sio.fi, p. 046 878 2573
SIOn puheenjohtaja Tatu Ahlroos: tatu@tdc.fi, p. 050 547 3338


Paremman ympäristön puolesta – Sisustusarkkitehdit SIO

SIO on vuonna 1949 perustettu ammatillinen järjestö, joka jakaa tietoa sisustusarkkitehtien monipuolisesta
ammattitaidosta. SIOn toiminnan tavoitteena on parantaa ympäristön hyvää laatua ja edistää kulttuurisia, eettisiä ja kestävän kehityksen arvoja. SIOon kuuluu yli 720 jäsentä ja se on Teollisuustaiteen Liitto Ornamon jäsenjärjestö.
SIO ry Annankatu 16 00120 Helsinki | p. 046 878 2573 | office@sio.fi | www.sio.fi