EMMAssa 3.5. avautuva näyttely asettuu nykytaiteen ja muotoilun risteyskohtaan sekä tutkii hajoamisen ja jälleenrakennuksen teemoja keramiikkataiteen kautta

Särkyvää – Keramiikka uuden äärellä -näyttely pohtii saven erityistä merkitystä ihmiselle ja tulkitsee ympäristöhuolen ja sosiaalisten rakenteiden murroksen määrittämää nykyisyyttä. Keramiikan suosio on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja trendi on löytänyt tiensä myös nykytaiteeseen. Särkyvää-näyttely esittelee kaksitoista taiteilijaa ja kaksi taiteilijaryhmää, jotka ovat nimenomaan erikoistuneet keramiikkaan. Teoksissa nähdään materiaalien ja tekniikoiden ennakkoluulotonta käyttöä sekä herkkyyttä ajankohtaisille aiheille. Näyttely on toteutettu yhteistyössä muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamon kanssa avoimen portfoliohaun perusteella. Särkyvää – Keramiikka uuden äärellä on esillä EMMAssa 3.5.2021–28.8.2022.

Avaamme Särkyvää-näyttelyn yleisölle yhtäaikaisesti EMMAn kanssa, joka avautuu maanantaina 3.5. lähes puolen vuoden kiinniolon jälkeen. Tiedotustilaisuudet järjestämme kuitenkin vielä toistaiseksi etänä. Tervetuloa seuraamaan tiedotustilaisuutta etänä ensi viikon keskiviikkona 12.5. klo 10–11. Tilaisuudessa näyttelyn kuraattori Laura Kokkonen esittelee näyttelyä. Voit osallistu tästä. Tiedote on julkaisuvapaa heti. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin.

Näyttelyn tausta-ajatuksena kulkee japanilainen perinne, kintsugi, jossa särkyneen keraamisen esineen osat liitetään toisiinsa uudelleen kullalla tai muulla metallilla. Rikkonaisuutta ei peitetä, vaan siihen luodaan uusi suhde. Murtuma voi olla merkki uudesta. ”Näyttelyn taiteilijoita yhdistää rakkaus saveen, mutta myös halu tehdä keramiikkaa toisin”, kertoo näyttelyn kuraattori, EMMAn amanuenssi Laura Kokkonen. Perinteisten tekotapojen kyseenalaistaminen näkyy aiempaa ekologisempien valmistusmenetelmien etsimisessä, uusien tekniikoiden hyödyntämisessä sekä teosten laajenemisessa tilaan. Sisällöllisesti teokset käsittelevät muun muassa ympäristötuhoa ja lajikatoa, konflikteja ja niiden seurauksia, katoavaisuutta ja yksinäisyyttä, mutta myös luonnon elinvoimaisuutta, yhteyden löytämistä ja läsnäoloa.

Brittitaiteilija Katie Spragg osallistuu näyttelyyn kolmella animaatiolla. Spraggin teokset palauttavat mieleen luonnon tarkkailun ihmetyksen ja ilon. Pysäytyskuvatekniikalla ja savea muovaamalla toteutetuissa animaatioissa hauraat heinät kasvavat kohisten niityllä ja murtautuvat esiin betonin pienistä halkeamista. Spraggin teoksissa savi rinnastuu kasveihin ja tuo siten esille aineen elävän voiman. Meri Oivon suurikokoinen Hauras-installaatio viittaa niin ikään luonnonmuotoihin – sienirihmastoihin, oksistoihin ja koralleihin. Teos muodostuu lukuisista herkistä posliinikappaleista, jotka Oivo on valmistanut itse kehittämällään valu- ja käsinrakennustekniikalla, jossa materiaalin särkymät ja vääntymät saavat näkyä.

Ihmisen suhdetta maaperään tutkiva Working with Soil -työryhmä koostuu monialaisesti muotoilun, taiteen ja tieteen keinoin työskentelevistä keramiikkataiteilijoista. Työryhmä kerää maanäytteitä, analysoi ne saasteiden määrittämiseksi ja käyttää niitä materiaalinaan. Ryhmän taiteellinen tutkimusprojekti paikallisesta Espoon maaperästä tutkii luonnon ilmiöiden ja ihmisen toiminnan aiheuttamia muutoksia maa-aineksessa. Kriittisesti uhanalaiset lajit -teoskokonaisuuden maalatut ruukut käsittelevät maaperän saastumisen vaikutusta hyönteisten uhanalaistumiseen. Maan pinnan muutoksia tarkastelee myös Matteo Pennacchio Jäljet-sarjansa keraamisissa reliefeissä. Teosten lähtökohtana ovat olleet satelliittikuvat, joissa näkyy ihmisen toiminnan kuten hakkuiden, teollisuuden tai aseellisten konfliktien vaikutus ympäristöön.

Nathalie Lautenbacherin EMMAn näyttelytilassa valmistunut Palautuminen-teos käsittelee hajoamisen vääjäämättömyyttä ja aineen kiertokulkua luonnon prosesseissa. Lautenbacher on käyttänyt teoksessa omalle tuotenimelleen suunnittelemiaan polttamattomia saviastioita, jotka hän on koonnut juhlakattaukseen, täyttänyt vedellä ja antanut tuhoutua veden vaikutuksesta. Läsnäolo ja materiaalin tuntu ovat Priska Falinin ja Helen Felceyn toteuttaman teoskokonaisuuden lähtökohtia. EMMAssa nähtävä Vierellä-installaation keraamiset kivet ovat Espoon Karakallion koulun oppilaiden valmistamia. Kokonaisuuteen kuuluu myös työpajoja sekä EMMAn sivuilta löytyvä Oleilla-verkkomateriaali, joka sisältää tietoisen läsnäolon tehtäviä, joilla tutkitaan omia aistikokemuksia ja tapoja olla materiaalien kanssa.

Särkyvää – Keramiikka uuden äärellä -näyttelyn taiteilijat ovat Priska Falin & Helen Felcey, Veera Kulju, Nathalie Lautenbacher, Piia Lieste, Matias Karsikas, Tiia Matikainen, Meri Oivo, Matteo Pennacchio, Maria Punkkinen, Outi Savolainen, Caroline Slotte, Katie Spragg, Irma Weckman ja Working with Soil -työryhmä (Özgü Gündeşlioğlu, Catharina Kajander, Riikka Latva-Somppi ja Maarit Mäkelä). Näyttely on esillä Rut Brykin ja Tapio Wirkkalan elämäntyötä esittelevän Bryk & Wirkkala -katseluvaraston yhteydessä. EMMAn teema vuonna 2021 on taiteen voima. Keramiikka on sekä ikivanha että ajankohtainen ja voimakkaasti uudistuva tekniikka ja hyvä esimerkki taiteen pysyvästä voimasta ja muuntautumiskyvystä.

Näyttelyyn laadittu laaja mobiiliopas avaa teosten taustoja tekstein ja haastatteluvideoin.

Lehdistökuvat EMMAn sivuilla

Yhteyshenkilö EMMAssa:

Ilari Strandberg
Markkinointiviestinnän suunnittelija / Marketing communications designer
EMMA – Espoon modernin taiteen museo
Puh: +358444910176
ilari.strandberg@emmamuseum.fi