Julkisella sektorilla ei ole varaa haaskata palvelumuotoiluosaamista

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo kannustaa julkista sektoria hyödyntämään muotoilua kehittämistyössään aiempaa rohkeammin. Julkisen talouden kiristyminen nostaa kuntien palvelutuotannon vaatimustasoa. Huonosti käytettyihin resursseihin ei ole varaa vaan palveluiden ja tilojen on oltava sellaisia, joita todella osataan ja halutaan käyttää.

”Perinteiset kehittämisen tavat eivät enää riitä. Julkiset hankinnat ovat keskeinen tapa saada muotoilun asiantuntemusta mukaan julkisten palveluiden kehittämiseen. Tärkeää on, että muotoilija näkee palvelut käyttäjän näkökulmasta. Se on keskeistä kuntien ja koko maakunnan kehittämiselle”, sanoo Uudenmaan liiton maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Ornamo ja Uudenmaan liitto ovat tehneet töitä julkisten hankintojen kehittämiseksi muotoilun keinoin kolmen vuoden ajan.

Muotoilu yhdistää suunnittelun erikoisalana palvelu-, tila-, tuote-, taide- ja kaupunkisuunnitteluun strategisen ajattelun ja osallistamisen. Tämä tuo julkisten palveluiden tilaajille lisäarvoa.

”Käyttäjälähtöisen suunnittelun avulla rajalliset resurssit voidaan kanavoida oikein ajoitettuihin ja mitoitettuihin palveluihin. Muotoilu luo sujuvampaa arkea esimerkiksi sairaaloihin, päiväkoteihin, kouluihin, vanhusten palvelutaloihin tai osaksi digitaalisia palvelupolkuja”, kertoo Ornamon asiantuntija Asta Boman-Björkell.

Hän kannustaa kuntien palvelukehittäjiä ja hankintayksiköitä hyödyntämään aktiivisesti muotoilua. Muotoilijoita hän puolestaan kutsuu perehtymään julkisiin hankintoihin, jotka muodostavat Ornamon selvitystyön mukaan merkittävän markkinasegmentin yhtä useammalle muotoilualan yritykselle.

Opas julki muotoilun hankintakäytäntöjä helpottamaan

Muotoiluhankinnat ovat usein osa muiden alojen hankintoja, ja muotoiluhankintakäytäntöjä voi siksi olla vaikea hahmottaa. Käytännöt ovat osin vielä muotoutumatta ja alalle onkin kaivattu ohjeistuksia jo pitkään.

Ornamo on tarttunut haasteeseen keräämällä tuoreeseen oppaaseen ohjeita ja käytännön esimerkkejä sekä muotoilun tilaajien että muotoilijoiden näkökulmasta. Vaikuttavaa vuoropuhelua! Opas tulokselliseen muotoiluhankintaan on Suomen ensimmäinen julkiselle sektorille suunnattu muotoilun hankintaopas. Se huipentaa Ornamon ja Uudenmaan liiton tekemän pitkäjänteisen työn julkisten hankintojen kehittämiseksi muotoilun keinoin.

 

Lisätietoa julkisista hankinnoista:
www.ornamo.fi/fi/teema/julkisten-hankintojen-kehittaminen/