Muotoilijat-palkinto on nyt Ornamo-palkinto

Slushin Miki Kuusi, Atte Hujanen ja Jenni Kääriäinen valitsevat Ornamopalkinnon voittajan

Teollisuustaiteen Liitto Ornamon Muotoilijat-palkinto on nyt Ornamo-palkinto. Aikaisemmin Muotoilijat-palkittuja on ollut useita, nyt valitaan vain yksi Ornamo-palkinnon saaja. Palkinnon myöntämisen prosessi on myös uudistunut. Voittajan valitsee nyt ulkopuolinen valitsija useasta palkintoehdokkaasta. Tänä vuonna palkintoehdokkaat ovat: Muotoilupäällikkö Kari Malmén, vaatesuunnittelija Anna Ruohonen, keraamikko-muotoilija Nathalie Lahdenmäki, tekstiilitaiteilija Katri Haahti, muotoilija ja arkkitehti Seppo Koho, muotoilija-yrittäjä Kirsimari Kärkkäinen, ja käyttökokemusasiantuntija Simo Säde. Voittajan valitsee kasvuyritystapahtuma Slushin Miki Kuusi, Atte Hujanen ja Jenni Kääriäinen. Voittaja julkistetaan 20.3.2015 Helsingissä.

Ultimaattinen asiakaskokemus vie Suomen kasvuun

Slushin Kuusi, Hujanen ja Kääriäinen korostavat omassa toiminnassaan suurta kunnianhimoa ja korkeita tavoitteita. Muotoilu on tärkeä osa Slushin menestystarinaa, jossa ultimaattinen kävijäkokemus on ykköspäämäärä. Asiakaskokemuksen tärkeys korostuu myös Ornamo-palkinnon voittajan valinnassa.

‒ Maailma pienenee jatkuvasti. Erottautumistekijöiksi ei nykypäivänä enää riitä pelkästään kustannustehokkuus tai idean suojattavuus. Tuotteen tai palvelun hyvä käytettävyys on tärkein asiakaslupaus. Muotoilu on kriittinen osa jokaisen menestykseen ja kasvuun pyrkivän modernin yrityksen toimintaa. Suomessa ei ole koskaan ollut puutetta muotoilun osaamisesta ja ideoista. Ne pitää vaan saada vahvemmin mukaan yritysten kaupallistamisprosesseihin, kiteyttää Atte Hujanen.

‒ Ornamo-palkinnon valintaa peilaamme myös Slushin periaatteiden kautta. Pitkäjänteisyys ja tavoitteellisuus ovat tärkeitä, samoin palveleva ja toiminnallinen design, toteaa Miki Kuusi.

‒ Itse haluan korostaa sitä, että luovat prosessit ovat myös itsessään arvokkaita. Muotoilun lähtökohtana on myös esteettisen vaikuttamisen tarve sekä kokemuksen ja tunteen jakaminen, korostaa Jenni Kääriäinen.

Kasvuyritykset ymmärtävät muotoilun merkityksen

Uudistuneen Ornamo-palkinnon tavoitteina ovat: Nostaa esiin korkeatasoista nykymuotoilua, kertoa muotoilualan monipuolisuudesta yhteiskunnassa ja taloudessa sekä rohkaista muotoilualaa laajentumaan uusille toimialoille.

‒ Slush on kannustava ja kansallista tulevaisuuden uskoa luova esimerkki. Se luo mahdollisuuksia uusille luoville yrityksille. Näissä yrityksissä muotoilu on jo alkuvaiheessa integroitu osaksi koko yrityksen toimintaa, ei pelkästään yksittäisiin tuotteisiin tai palveluihin. Jos suomalainen yritys haluaa aidosti kehittyä, uudistua ja menestyä kansainvälisessä kilpailussa, on erottauduttava kilpailijoista. Yrityksen, palveluiden ja tuotteiden muotoilulla voidaan rakentaa selvä kilpailuetu, toteaa Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Ornamo-palkintoehdokkaat edustavat muotoilun ajankohtaisinta kärkeä

Tänä vuonna seitsemää ansioitunutta Ornamo-palkintoehdokasta yhdistää rohkeus uskoa omaan näkemykseensä, työn yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä tunnistettava ja kekseliäs tyyli. Alan moninaisuus näkyy siinä, että työn lähtökohdat ovat erilaiset. Jollekin toiminnan peruste on asiakas, käytettävyys, ekologisuus, toiselle esineistä syntyvä tunnelma on oleellisempaa kuin käytettävyys. Markkinoilla on tilaa kummallekin, kun lopputulos edustaa korkeatasoista työn laatua. Vaikka muotoilu ei ole vain estetiikkaa, kaipuu kauneuteen ei koskaan katoa.

Ornamo on palkinnut muotoilun ammattilaisia jo vuodesta 1981. Tänä vuonna uudistunut Ornamo-palkinto nostaa ehdokkaaksi seitsemän ajankohtaista ja ansioitunutta nykymuotoilijaa. Palkintoehdokkuus on itsessään arvostettu tunnustus, sillä muotoilualan asiantuntijat ovat valinneet ehdokkaat vertaisarvioinnilla.

Ornamo-palkinto jaetaan Muotoilupäivänä perjantaina 20.3.2015, klo 15. Palkinto jaetaan ajankohtaisseminaarin yhteydessä Bio Rexissä Helsingissä. Lue tilaisuudesta lisää ja ilmoittaudu: www.ornamo.fi/muotoilupäivä15

Ornamo-palkintoehdokkaiden esittelyt: www.ornamo.fi/ajankohtaista/ornamo-palkinto15 Slush-tiimin esittely: Miki Kuusi, Atte Hujanen ja Jenni Kääriäinen www.ornamo.fi/ajankohtaista/ornamo-palkinto15/slush

Lisätiedot:
Viestintäpäällikkö Johanna Lassy-Mäntyvaara
johanna.lassy@ornamo.fi
puh. +358 43 211 0755