Muotoilualan suhdanne- ja toimialakatsaus: Liikevaihto jatkaa kasvua ja vastuullisuus korostuu

Suomalaisten muotoiluyritysten liikevaihdon kasvu jatkuu ja kannattavuus paranee. Tänään julkaistun Ornamon Muotoilualan suhdanne- ja toimialakatsauksen mukaan muotoilualan yritysten odotukset liikevaihdon kasvusta ovat hyvät: 62 prosenttia yrityksistä uskoo liikevaihdon lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. Uutena aiheena kyselyssä kartoitettiin muotoilualan vastuullisuusnäkemyksiä. Muotoiluala pitää vastuullisuutta selvästi merkityksellisempänä kuin suomalaiset yritykset keskimäärin.

Muotoilualan yritysten odotukset ensi vuoden liikevaihdon kehityksestä ovat hyvät. Liikevaihdon kasvuun uskoo 62 prosenttia ja kannattavuuden paranemiseen 60 prosenttia vastaajista. Odotukset ovat liikevaihdon, kannattavuuden ja työllisyyden osalta merkittävästi myönteisemmät kuin koko pk-yrityskentässä, kun muotoilualan tuloksia vertaa Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometrin tuloksiin.

Muotoilualan kasvuhalukkuus on pysynyt viime vuodet suurena. Tänä vuonna voimakkaasti kasvuhaluisia yrityksiä oli vastaajista 11 prosenttia, mikä on suhteellisesti yhtä paljon kuin vuoden 2018 kyselyssä. Mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä oli tänä vuonna 53 prosenttia. Kokonaisuudessaan kasvuyrityksiä on muotoilualalla enemmän kuin Suomen pk-yrityskentässä keskimäärin.

Muotoiluala kasvaa nopeasti – etenkin palveluiden osalta

Tämän vuoden katsauksen toimialaluvut osoittavat, että muotoiluala kasvaa nopeammin kuin muu yritystoiminta Suomessa. Muotoilualan yritysten liikevaihto oli 11,4 miljardia euroa vuonna 2017. 2010-luvulla liikevaihdon määrä on kasvanut muotoilualan toimipaikoilla 6,5 prosenttia kun koko Suomen yritystoiminnassa, alkutuotanto pois lukien, liikevaihto kasvoi samassa ajassa 4,4 prosenttia. Muotoilun toimialoista nopeinta kasvu on ollut digitaalisessa muotoilussa, jossa liikevaihto on kasvanut peräti 96 prosenttia vuosina 2010–2017.

Muotoilualan toimipaikkojen työllisyys oli noin 59 000 henkilöä vuonna 2017. Tällä vuosikymmenellä työllisten määrä on kasvanut 7,9 prosenttia. Suurinta henkilöstön lisäys on digitaalisessa muotoilussa, 44 prosenttia. Toimialatiedot perustuvat Tilastokeskuksen Yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoihin, jotka julkaistaan osana Muotoilualan suhdannekatsausta.

Ekologisuus on muotoilussa tärkeä kilpailutekijä

Uutena teemana vuoden 2019 suhdannekatsauksessa kartoitettiin muotoiluyritysten vastuullisuusnäkemyksiä. Muotoiluyritykset painottavat vahvasti kestävän kulutuksen merkitystä. Aihetta pitää tärkeänä peräti 89 prosenttia muotoiluyrityksistä. Muotoilualalla vastuullisuuskysymykset koetaan tärkeämmiksi kuin yrityskentässä keskimäärin. Kestävään liiketoimintaan erikoistuneen FIBS ry:n Yritysvastuu 2019 -kysely osoittaa, että kaikista yrityksistä kestävää kulutusta pitää tärkeänä 62 prosenttia.

Kaikkiaan kestävä kulutus  on muotoilualan yritysten mielestä tärkein yritysvastuullisuuden osatekijä. Muut merkittävät yritysvastuullisuuteen vaikuttavat tekijät ovat julkiset hankinnat ja niiden kriteerit, yritysten vapaaehtoiset toimenpiteet ja kansainväliset sopimukset.

Ornamon kyselyiden mukaan vastuulliseen yritystoimintaan, vastuullisuuden arviointiin ja vastuullisuusviestintään liittyy runsaasti haasteita. Muotoiluyritykset kaipaavat luotettavaa tietoa ja mittareita vastuullisuuden osoittamiseen.

”Muotoiluala haluaa kantaa vastuuta ilmastosta ja kestävän kehityksen ratkaisuista. Ymmärrämme hyvin, että muotoiluala on muutoksessa keskeisessä roolissa. Palveluiden ja tuotteiden tilaajilla sekä valmistajilla on myös suuri vastuu, sillä materiaalien ja teknologioiden kehitystyö nostaa tuotantokustannuksia. Hinta ei voi esimerkiksi julkisissa hankinnoissa olla ainoa ratkaiseva tekijä, kun halutaan aidosti vastuullisia ratkaisuja. Suunnittelun laadun tulee olla yksi hankintakriteereistä”, toteaa Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Ornamon vuotuinen Muotoilualan suhdannekatsaus kartoittaa suomalaisen muotoilualan tilaa ja trendejä. Tämänvuotinen suhdannekatsaus toteutettiin syksyllä 2019 ja siihen vastasi 144 yritystä.

Ornamon kuvapankkihttps://www.ornamo.fi/kuvapankki/

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Viestintäpäällikkö Miisa Pulkkinen
 p. 040 523 9984
miisa.pulkkinen@ornamo.fi