Muotoilun ammattilaisten työ pirstaloituu ja digitalisoituu

Robotit ja tekoäly tukevat muotoilijoiden työtä – uutta teknologiaa ei pelätä

Muotoilualan ammattilaiset eivät pelkää teknologian kehityksen ja digitalisoitumisen tekevän heidän työpanoksestaan tarpeetonta ainakaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Uusi teknologia – kuten tekoäly, robotit ja 3D-tulostus – pikemminkin tukee muotoilijan työtä hoitamalla työaikaa ja tarkkuutta vaativat rutiinitehtävät, jolloin muotoilija voi keskittyä luovaa ongelmanratkaisua vaativiin töihin. Tämä selviää Teollisuustaiteen Liitto Ornamon tuoreesta vuoden 2016 työmarkkinakyselystä.

Kyselyyn vastanneista vain kolme prosenttia ilmoitti, että ihmisen toimintaa jäljittelevät teknologiat olisivat jo korvanneet heidän työpanostaan tai tehneet sen tarpeettomaksi. Vastaavasti 40 prosenttia uskoi, että teknologian kehitys ei tule koskaan korvaamaan heidän työtään.

Muotoilualan työllisyysnäkymät parantuneet – yrittäjyys kiinnostaa

Ornamon vuoden 2016 työmarkkinakyselyyn osallistuneista 42 prosenttia on tehnyt työuransa aikana eripituisia jaksoja palkansaajana, yrittäjänä tai muulla tavoin itsensä työllistäjänä. Lähes 50 prosenttia vastaajista ennakoi työelämän muuttuvan aiempaa pirstaleisempaan suuntaan. Merkittävä osa hyväksyy tulevan kehityksen. Yrittäjyys kiinnostaa suurta osaa muotoilijoista. Vastaajista 61 prosenttia toivoo työskentelevänsä koko tulevan työuransa joko yrittäjänä tai muuten omaehtoisesti itsensä työllistäjänä.

Muotoilualan työllisyysnäkymät ovat parantuneet, sillä 75 prosenttia alan ammattilaisista piti työpaikkansa säilymistä täysin tai melko varmana. Irtisanomisia ja lomautuksia pelkäävien osuus on pienentynyt selvästi edellisestä vuodesta erityisesti irtisanomisia pelkäävien osalta.

Muotoilutyön uudet muodot -pilottihanke

Epätyypilliset työnteon tavat ovat jo pitkään olleet arkipäivää muotoilualan ammattilaisille, joiden työssä useat eri roolit ja työnteon muodot limittyvät toisiinsa. Ornamo on syksystä 2016 alkaen tehnyt pioneerityötä muuttuvan työelämän analysoimiseksi hankkeessa, jossa muotoilijoiden pilottiryhmä kartoitti näkökulmia tulevaisuuden työhön työelämävalmennuksissa.

Pilottihankkeessa tutkittiin muun muassa sitä, miten syväosaamiseen keskittynyt muotoiluala pystyy mukautumaan yhä laaja-alaisempiin tarpeisiin. Yksilöltä vaadittavan moniosaamisen sijaan hankkeessa nousevat ratkaisuiksi verkostomaista toimintatapaa ja IT-alalta tuttu outsourcing-malli.

“Muotoilualan työ on historiansa suurimmassa murroksessa ja me Ornamossa haluamme edistää alan työmarkkinoiden tutkimusta ja uusia muotoja. Tärkeintä on, että tekijöille riittää työtä, työn markkinat pyörivät ja työn tekemisen mielekkyys säilyy”, kertoo Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Ornamo, henkilöstöpalveluyritys Opteam sekä uutis- ja sisällöntuotantoyhtiö Mediahub Helsinki toimivat hankkeessa yhteistyössä kokeillakseen uudenlaista työllistymisen mallia luovalle alalle. Itsenäisyyden juhlarahasto Sitra laatii hankkeesta selvityksen, jossa analysoidaan luovan työn markkinan eri toimijoiden kokemuksia ja uuden työllistämismallin vaikutuksia työn ja tekijöiden kohtaamiseen. Ornamo ja Sitra julkaisevat hankkeen tulokset kevään aikana.
Ornamon muotoilualan työmarkkinatutkimus: www.ornamo.fi/tyomarkkinatutkimus

Muotoilutyön uudet muodot -hanke:

https://www.ornamo.fi/projekti/muotoilutyon-uudet-muodot/