Näyttelypalkkiokokeilu onnistui – Rahoitus varmistettava mallin vakiinnuttamiseksi

Suomen Taiteilijaseura, Ornamo ja Suomen museoliitto esittävät, että lisärahoitus taiteilijoiden näyttelypalkkioille huomioidaan ensi vuoden talousarviossa ja tukimallin muodostamista varten perustetaan taiteilijajärjestöjen, museokentän ja valtion edustajista koostuva työryhmä.

Kaksivuotisesta näyttelypalkkiokokeilusta saadut tulokset ovat suurelta osin positiivisia ja mallin vakinaistamista suositellaan, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä arviointiraportti. Käytännön vakiinnuttaminen edellyttää selkeää mallia korvausperusteista ja -tasoista sekä lisärahoituksen osoittamista toimintaan. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on kertonut käynnistävänsä asian jatkovalmistelun.

Suomen Taiteilijaseura, Ornamo ja Suomen museoliitto esittävät, että lisärahoitus näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseksi huomioidaan ensi vuoden talousarviossa ja tukimallin muodostamista varten perustetaan taiteilijajärjestöjen, museokentän ja valtion edustajista koostuva työryhmä.

Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Käytännön vakiintuminen loisi kuvataiteen kentälle merkittävän työllistävän rakenteen, jollaisia kuvataiteen alalla ei juurikaan ole. Kustannuksiltaan maltillinen rahoitusmuoto olisi suuri harppaus alan kehittymisessä: se vahvistaisi taiteilijoiden toimeentuloa ja työn arvostusta sekä viitoittaisi tietä laajemmin kohti yhtenäisiä sopimus- ja korvauskäytäntöjä.

”Tehdystä työstä kuuluu saada korvaus, kuten muissakin ammateissa. Korvauskäytäntö edistää niin taiteilijan toimeentuloa kuin työn näkyväksi tekemistä”, toteaa Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Arviointiraportissa yhtenä kokeilun mahdollisena vaikutuksena nähtiin nimenomaan asenteenmuutos, jossa taiteilijan työ mielletään selkeämmin taloudellisen korvauksen arvoiseksi toiminnaksi. Tämän koettiin omalla painollaan edistävän vallitsevien käytäntöjen muuttamista kuvataiteilijoiden toimeentuloa vahvistavaan suuntaan.

”Näyttelypalkkio on kuvataiteen alalle ja taiteilijoille merkittävä avaus. Vuonna 2019 näyttelyihin suomalaisissa taidemuseoissa osallistui yli 1200 taiteilijaa. Esitämme, että hyväksi havaittua avustusmuotoa jatketaan myös selvitysvaiheen yli, ettei katkosta näyttelypalkkioiden maksatuksessa pääse syntymään”, sanoo Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki.

Arviointiraportin mukaan näyttelypalkkiomallin vakiinnuttaminen saa laajaa kannatusta niin museo- kuin taidekentässä. Molemmilla tahoilla nähdään, että näyttelypalkkion maksaminen edistää museoiden ja taiteilijoiden yhteistyötä sekä parantaa taiteen ja kulttuurin asemaa yhteiskunnassa laajemminkin. Näyttelypalkkiot ovat myös mahdollistaneet taiteilijan laajemman osallistumisen museonäyttelyiden valmisteluun ja toteutukseen. Tarpeelliseksi koetun käytännön vakinaistaminen edellyttää lisärahoitusta museoille.

”Näyttelypalkkiokokeilun kokemukset ovat myönteisiä ja aktiivisen yhteistyön mahdollistama rahoitus olisi vakinaistettava. Tärkeää myös on, että vakinaistamisen yhteydessä löydetään mahdollisimman sujuvat käytännön rahoituksen hakemiseen ja jakamiseen”, toteaa pääsihteeri Kimmo Levä Suomen museoliitosta.