Ornamo ja STS: Nyt on korkea aika maksaa taiteilijoille museonäyttelyistä

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja Suomen Taiteilijaseura (STS) kannustavat museoita tarttumaan opetus- ja kulttuuriministeriöön uuteen avustusmuotoon. Museoille on nyt tarjolla rahaa taiteilijoille maksettavia näyttelypalkkioita varten.

Visuaalisen alan järjestöt Ornamo ja STS pitävät ministeriön uutta avustusta hienona avauksena. Sen avulla taidenäyttelyitä järjestävät museot voivat korjata korvauskäytäntönsä, jos taiteilijoille ei vielä makseta korvausta näyttelyn eteen tehdystä työstä.

”Moni taidemuseo tekee jo sopimuksen taiteilijan kanssa ja maksaa myös asiallisen korvauksen taiteilijan tekemästä työstä. Tämä ei kuitenkaan koske kaikkia museoita. Näyttelyiden kävijätkään eivät valitettavasti voi tietää, kohteleeko museo taiteilijaa oikeudenmukaisesti”, sanoo Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen.

Museot voivat hakea avustusta elokuun loppuun saakka.

Loppu ilmaiselle työlle julkisesti tuetuissa museoissa

Ornamo ja STS tavoittelevat Suomeen näyttelypalkkiosopimusta, joka takaisi taiteilijalle korvauksen taidenäyttelyssä tehdystä työstä etenkin julkisesti tuetuissa museoissa. Järjestöjen mielestä taiteilijoiden tekemälle ilmaiselle työlle julkisesti tuetuissa museoissa täytyy tulla loppu. Työelämän ammattimaisten pelisääntöjen tulee koskea myös taiteilijoita, joiden teoksia yleisö tulee museoon katsomaan.

Ruotsissa ja monissa maissa ympäri maailmaa on jo valtiollinen sopimus tai vastaava käytäntö taiteilijoiden korvauksista.

”Ruotsissa taiteilijan asemaa on parannettu valtion tukemien museoiden ja instituutioiden kanssa tehtävällä sopimuksella jo 1970-luvulta alkaen. Ruotsissa myös pienet, isojen kaupunkien ulkopuolella sijaitsevat museot ovat pystyneet hoitamaan näyttelypalkkiosopimuksia esimerkillisesti”, sanoo Teollisuustaiteen Liitto Ornamon asiantuntija Anna Rikkinen.

Taiteilijalle maksettavaan näyttely- tai taiteilijapalkkioon kuuluisi korvaus mm. näyttelyn suunnittelusta, teosten ripustamisesta ja jälkitöistä. Lisäksi museoilla ja muilla näytteilleasettajilla on lakivelvoite maksaa taiteilijoille tekijäoikeudellinen korvaus eli ns. Kuvasto-korvaus.

”Museot maksavat työstä paitsi omalle henkilökunnalleen, myös monille palveluntarjoajille kuten esimerkiksi näyttelyarkkitehdeille ja graafisille suunnittelijoille. Se, että taiteilijoille ei korvata heidän työtään, on täysin vanhentunut ja epätasa-arvoinen käytäntö, josta museot voivat nyt luopua”, sanoo Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen.

Ministeriön uusi avustus pohjaa taidenäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä selvittäneen työryhmän loppuraporttiin, joka esittää kaikkiaan 16 toimenpidettä kuvataiteilijan aseman parantamiseksi taidenäyttelyissä. Sekä Ornamolla että STS:llä oli työryhmässä edustus.

Ornamo ja STS julkaisivat osana työryhmän loppuraporttia kyselytutkimuksen, jonka mukaan vain aniharva ammattitaiteilija saa korvauksen museonäyttelyistä. Vastaajista ehdoton enemmistö, 77 %, ei ole koskaan saanut taiteilijapalkkiota museonäyttelystään. Vaikka korvauskäytännöt ovat taiteilijoille erittäin epäedulliset, museonäyttelyiden pitäminen on taiteilijan uran kannalta erittäin tärkeää. Kyselyssä 75 % vastaajista kertoi, että museonäyttelyt ovat tärkeitä urakehityksen kannalta.

Lisätietoja: www.ornamo.fi/nayttelypalkkio