Ornamo julkisti hallitusohjelmatavoitteensa

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo vaatii tavoitteissaan eduskunnan seuraavalle hallituskaudelle elinkeino- ja kulttuuripolitiikkaa pienyrittäjyyden kehittämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi. Lisäksi Ornamo vaatii Suomelle kuvataiteen strategiaa.

‒ Suomen kilpailukyky ja kasvu tulevaisuudessa mitataan sillä, miten hyvin yritykset pystyvät tekemään liiketoimintaa aineettomilla oikeuksilla. Aineettoman arvonluonnin kärkialana muotoilun tuoma lisäarvo Suomelle on riippuvainen hallituksen tahdosta edistää rahoitusvälineitä, kehittää suojamuotoja sekä luoda kannustavampaa t&k – verotusta, sanoo Teollisuustaiteen Liitto Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Järjestön mielestä nyt on viimeinen hetki uudistaa Suomen IPR-strategia, jotta myös muotoilusta saatava lisäarvo olisi Suomen kannalta mahdollisimman korkea. Suomessa aineettomia oikeuksia hyödyntävä teollisuus muodostaa jo nyt 38 prosenttia bruttokansantuotteesta sekä 30 prosenttia kotimaan työllisyydestä.

Aineettomilla oikeuksilla on vahva yhteys työllisyyteen myös koko Euroopan tasolla. EU:n alueellakin IPR-intensiivinen teollisuus muodostaa neljänneksen työpaikoista. Tästä osuudesta muotoilualat työllistävät 12 prosenttia, mikä on Heinäsen mukaan selvä osoitus muotoilun vaikuttavuudesta. ‒ Muotoilu on EU:ssa aineettomaan talouteen perustuvan viennin kärjessä. Muotoilu on laajentunut palveluihin ja strategiseen suunnitteluun ja ulottuu siten kaikille toimialoille. Tämä edellyttää muotoilulle keskeisten suojamuotojen kehittämistä myös Suomessa. On harmi, että muotoilu nähdään yhä erillisenä osana innovaatiotoimintaa, Heinänen sanoo.

Suomi julkisten innovaatioiden kärkimaaksi

Järjestön tavoitteena on myös edistää muotoilun käyttöä julkisella sektorilla. Julkisiin hankintoihin on otettava käyttöön innovatiivisten hankintojen malli, joka suosii käyttäjälähtöisten muotoiluratkaisujen soveltamista kuntalaisten hyväksi. Tällä hetkellä julkiset tarjouskilpailut suosivat isoja yrityksiä ja pienet suunnitteluyritykset pienet suunnitteluyritykset ovat heikossa markkina-asemassa. Myös ilmaisen työn vaatiminen on ongelma sekä muotoilun ja että taiteen alan ammattilaisille – tähän järjestö vaatii muutosta.

Heinäsen mielestä korkealaatuisten julkisen sektorin uudistushankkeita voisi myös hyödyntää Suomen vientikaupassa. ‒ Suomessa ei ole vieläkään ymmärretty innovaatioiden merkitystä ja vaikuttavuutta julkisella sektorilla. Kasvava määrä osaamista ja innovaatioista on tuotteistettavissa. Meillä on huippuosaamista, jota ei osata arvottaa, kiteyttää Heinänen.

Strategia kuvataiteelle

Ornamon mielestä myös kuvataiteessa on potentiaalia kansainväliseksi vientivaltiksi, mikä järjestön mielestä edellyttää visuaalisille taiteille omaa strategiaa. – Suomi on jo tunnettu muotoilustaan, mutta taide on vielä piilossa oleva vientivaltti. Miksei Suomi voisi profiloitua korkeatasoisen ja omaleimaisen taiteen kautta ja tuoda se vahvaksi osaksi Suomen maabrändiä ja kansainvälistä vientiä, Heinänen kysyy.

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Salla Heinänen,
puh. 0400 221 143
salla.heinanen(at)ornamo.fi