Ornamo kiittää OKM:n työryhmän esitystä: Luovien yritysten tuki- ja rahoitustarpeisiin vastattava

Ornamo kiittää työryhmän esitystä taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi erityisesti luovien alojen yritysten huomioimisesta. Työryhmä esittää, että eri hallinnonalojen rahoitusta ja tukea tulee kehittää niin, etteivät yrittäjät putoa tukimuotojen katvealueeseen. Toteutuessaan esitys korjaisi merkittävästi mikroyrittäjien kokemaa epätasa-arvoista kohtelua eri viranomaisten ja tukimuotojen välisessä viidakossa.

Ministeri Sampo Terhon asettama työryhmä esittää kaikkiaan 21 parannusta Suomen taide- ja taiteilijapolitiikkaan. Esitys luovutettiin ministerille 30. lokakuuta. Ornamo kiittää työryhmää erityisesti luovien alojen yrittäjien huomioimisesta. Työryhmä esittää, että työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö kehittäisivät uusia rahoitusmahdollisuuksia ja omaa tukea luovien alojen yrittäjille. Tavoitteena on paikata katvealueita eri ministeriöiden hallinnonalojen, Business Finlandin ja ELY-keskusten väliltä.

”Työryhmän esitys vastaa suoraan monien Ornamon jäsenten tarpeisiin. Muotoilualan yrittäjistä suuri osa on yksi- tai mikroyrittäjiä, jotka jäävät tyystin paitsi kasvavien yritysten palveluista. Palvelut on pääsääntöisesti suunnattu yrityksille, joissa on työntekijöitä. Pienet yritykset kaipaavat kipeästi uusia rahoitusinstrumentteja kasvaakseen ja kehittyäkseen”, sanoo Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Ornamon suhdanne- ja toimialakatsauksen mukaan muotoiluyritysten liikevaihto on noususuunnassa ja yritysten kannattavuus paranee, vaikka yritykset ovat kooltaan varsin pieniä. Kaikkiaan muotoiluala on tuntuvasti kasvuhakuisempaa kuin suomalainen pk-yrityskenttä keskimäärin.

”Suomalaiset muotoiluyritykset hakevat kasvua ensisijaisesti kansainvälisiltä markkinoilta. Samaan aikaan niiltä puuttuvat tuki ja rahoitus, jotka jouduttaisivat uusille markkinoille pääsyä. Kuten työryhmän esityksessäkin todetaan, luovan alan rahoitus tuo mukanaan monia hyviä kerrannaisvaikutuksia, ja yksinyrittäjälle se voi mahdollistaa vaikkapa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen”, sanoo Heinänen.

Ornamo edustaa sekä suomalaisia ja Suomessa asuvia muotoilijoita että taideteollisen alan taiteilijoita. Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -esitys sisältää merkittäviä parannusesityksiä molempien ammattiryhmien kannalta. Työryhmä nostaa keskiöön taiteen yhteiskunnallisen merkityksen ja korostaa taidetta työnä, johon tehtyjä investointeja tulisi hyödyntää Suomessa enemmän.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Viestintäpäällikkö Elina Perttula, Ornamo,  +358 44 329 0480  elina.perttula@ornamo.fi