Ornamon huomioita ja kehittämisehdotuksia luovien alojen työryhmälle

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö

Luovien alojen työryhmä

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry on ilahtunut siitä, että Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen on perustettu työryhmä, jonka tarkoituksena on kartoittaa ja laatia kehittämisehdotuksia luovan alan kasvattamiseksi ja vahvistamiseksi. Olemme erityisen iloisia siitä, että luova talous ja sen tuottama aineeton arvo ovat keskeisessä roolissa työryhmän tehtävissä.

Yhdymme mielipiteeseen siitä, että elinkeinotoiminnan, työllisyyden ja rahoitusinstrumenttien sekä sosiaaliturvan kehittäminen ovat keskeisiä haasteita luovilla aloilla, ja niiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia ideoita ja ehdotuksia. Pidämme hyvänä sitä, että työryhmä koostuu monipuolisesti erialojen toimijoista, ja myös muista toimijoista kuin puhtaasti perinteisten luovien alojen edustajista.

Olemme kuitenkin huolissamme siitä, etteivät visuaalinen taide, taidekäsityö, muotoilutai muotiala ole ollenkaan tai riittävästi edustettuina työryhmässä, ja näin ollen ne saattavat jäädä vähäisemmälle huomiolle työryhmän kehittämisehdotuksissa. Tästä syystä haluamme tuoda esiin omat huomiomme ja kehittämisehdotuksemme luovan talouden ja toiminnan vahvistamiseksi, erityisesti huomioiden muotoilu- ja muotialan, sekä taidekäsityön.

Ornamon immateriaalioikeuteen erikoistunut lakimies Iiris Adenius (OTM, KTM) on myös mielellään käytettävissä asiantuntijavieraana työryhmätyössä.

Helsingissä 19.1.2017

Salla Heinänen, toiminnanjohtaja
Iiris Adenius, lakimies
Asta Boman-Björkell, muotoilun asiantuntija
Anna Rikkinen, taideasiantuntija

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo

Lue Ornamon huomioita ja kehittämisehdotuksia luovien alojen työryhmälle -lausunto kokonaisuudessaan klikkaamalla pdf-linkkiä sivun oikeassa laidassa.