Tiedote: 110-vuotias Ornamo kääntää katseet nuoriin muotoilijasukupolviin

Uusi strategia luotsaa muotoilun asiantuntijajärjestö Ornamosta vahvaa muotoilun yhteisöä, joka tekee tilaa muotoilijoiden äänelle.

Ornamon uusi strategia vaikuttaa erityisesti Ornamon järjestökuvan uudistamiseen. Uudella strategiakaudella järjestö keskittyy erityisesti nuorten muotoilijasukupolvien huomioimiseen, alan monipuolisuuden ja muotoilun arvon näkyväksi tekemiseen sekä hyvän työelämän edistämiseen.

Strategiassa näkyy vahvasti muotoilijoiden kädenjälki, ja se on Ornamon hallituksen vuoden kestäneen yhteiskehittämisen tulos puheenjohtaja Hanna-Kaisa Alasen luotsaamana.

Verkostojen avulla kohti kestävää tulevaisuutta

Ornamosta halutaan rakentaa verkostojen mahdollistaja, jonka avulla suunnittelijoita ja muotoiluyrityksiä kannustetaan kasvamaan vastuullisesti ja kannattavasti

– Muotoilijat ovat ongelmanratkaisun huippuammattilaisia, joiden osaaminen eri toimialoilla on kysytympää kuin koskaan. Elämme ajassa, jossa polttavat kysymykset ratkaistaan luovuuden ja teknologian avulla ihmislähtöisesti. Uuden strategian myötä tulemme nostamaan kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset esille uudella tavalla. Ornamon rooli muotoilun ammattilaisten uran tukijana säilyy yhä järjestön ytimessä, mutta tulemme uudistamaan tapaamme puhutella jäsenistöä ja niitä keinoja, joilla rakennamme meistä yhteisöllistä alustaa. Sitä meiltä nyt toivotaan, sanoo Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Muotoilun palveluyritykset jatkavat kasvuaan

Muotoilun kysyntä on kasvanut viime vuosina. Muotoilua hyödynnetään laaja-alaisesti eri toimialoilla, jossa valtaosa muotoilutyöstä tehdään yrityksen sisällä tuotettuna palveluna. Tulevaisuudessa muotoiluajattelu on valtavirtaa yhä uusissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä. Työelämän ja eri toimialojen muutoksessa muotoilijoiden osaamista tarvitaan muutoksen vauhdittajina ja ennakoinnin avittajana.

Nykymuotoilu näyttäytyy innovaatiotoimintana: muotoilu- ja suunnitteluajatteluna tai strategisena muotoiluna keskeisenä osana yrityksen liiketoimintaa. Muotoiluajattelu ja muotoilun menetelmät tukevat innovatiivisuutta, nopeuttavat tuotekehitys- ja muita prosesseja ja luovat näin aineetonta pääomaa.

Ennakkotiedot ensi viikolla julkaistavasta muotoilualan toimialatutkimuksesta kertovat, että muotoilun ydintoimialan liikevaihto oli 3,65 miljardia vuonna 2019. Viime vuosina esimerkiksi tilasuunnittelun, teollisen muotoilun ja graafisen suunnittelun muotoilupalvelua tuottavat yritykset sekä taiteellisen toiminnan alat ovat kasvattaneet liikevaihtoaan ja perinteisempi, valmistava designteollisuus on jatkanut laskuaan. Muotoilu on integroitunut yhä vahvemmin eri alojen yrityksiin strategiseksi osa-alueeksi. Digitaalisen muotoilun liikevaihto onkin kasvanut räjähdysmäisesti, ja sen arvo oli 8,2 miljardia vuonna 2019.

Ornamon visuaalinen ilme uudistui

Ornamo viettää syyskuussa 110-vuotisjuhlaansa, jota juhlistetaan mm. uuden visuaalisen ilmeen sekä fontin lanseerauksella. Samalla uudistuivat Ornamon verkkosivut (linkki tähän ornamo.fi). Ulkoasun suunnittelusta vastasi Werklig yhteistyössä kirjainmuotoilija Teo Tuomisen kanssa. Uusi fontti on kunnianosoitus järjestön klassikkoaseman saavuttaneelle logolle, jonka Ornamon kunniajäsen, professori Timo Sarpaneva suunnitteli Ornamon 50-vuotisjuhlan kutsukilpailua varten.

Ornamon visio, missio ja arvot

Ornamon visio: Muotoilijat ovat työyhteisöjen ydinasemissa käänteentekevän osaamisensa ja yhteiskunnallisen arvostuksensa takia

Missio: Tehtävämme on edistää ja ylläpitää elämää nostamalla muotoilijat vaikuttavaan asemaan yhteiskunnassa

Ornamon strategia 2021-2026

13.09.2021
526 kt

Lisätiedot:

Ornamon hallituksen puheenjohtaja
Hanna-Kaisa Alanen
hanna-kaisa.alanen(at)ornamo.fi
045 201 0551

Toiminnanjohtaja
Salla Heinänen
salla.heinanen(at)ornamo.fi
0400 221 143