Tiedote: Muotoilun asiantuntijajärjestö Ornamon uudeksi puheenjohtajaksi muotoilujohtaja Katja Soini

Katja Soini. Kuva: Vesa Tyni

Tiedote / julkaisuvapaa 5.11.2021 klo 8

Muotoilun asiantuntijajärjestö on saanut eilen uuden puheenjohtajan. Katja Soini äänestettiin eilen luottamustehtävään Ornamon syyskokouksessa  4.11.2021. Soini haluaa luotsata Ornamosta yhteisöä, joka erityisesti auttaa valjastamaan jäsentensä osaamista kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Katja Soini on Vahanen-yhtiöiden muotoilujohtaja, jolla on pitkä kokemus strategisista muotoilutehtävistä. Soini on koulutukseltaan teollinen muotoilija ja taiteen tohtori.  Soini tuo Ornamoon mukaansa vahvan kiinnostuksen ja osaamisen ihmislähtöisestä muotoiluajattelusta niin muotoilun kentällä kuin kiinteistö- ja rakentamisen alalla. Tutkijana sekä monipuolisissa muotoilun johtotehtävissä työskennellyt Soini näkee YK:n Agenda 2030 mukaisissa kestävän kehityksen tavoitteissa paljonkin tarttumapintaa Ornamon toiminnan strategisessa kehittämisessä.

Uusi puheenjohtaja haluaa valjastaa muotoilupanostukset yhteisesti tärkeisiin tavoitteisiin, joilla on aitoa kysyntää markkinoilla ja siksi hän näkee Ornamon uuden strategian vastuullisuuden painotuksen keskeisenä. 

– Aion Ornamon puheenjohtajana lähteä edistämään kestävän kehityksen teemaa yhteisössä, jonka jäsenet työskentelevät laaja-alaisesti suunnittelun ja taiteen eri osa-alueilla. Vastuullisuus on luonteva osa tekemistämme. Nyt on aika kirkastaa yhdessä, mihin muotoilupanostukset kannattaa laittaa, että vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri. Tavoitteeni on miettiä yhdessä, miten voimme auttaa asiakkaitamme edistämään kestävää tulevaisuutta, Soini sanoo. 

Uuden puheenjohtajan lähtökohtana on luotsata Ornamon vuonna 2021 voimaan astunutta strategiaa suuntaan, joka luo uusia työ- ja osaamismahdollisuuksia eri jäsenille. Kysyntä vastuulliselle muotoilulle kasvaa kaikilla muotoilun aloilla. Ornamon uusi strategia suuntaa järjestöstä vahvaa muotoilun yhteisöä, joka tekee tilaa muotoilijoiden äänelle. 

Ornamon hallitustyö kiinnosti muotoilijoita 

Ornamon hallitus saa uusien jäsenten myötä korkeatasoista osaamista muotoilun eri aloilta. Hallitusjäseneksi valittiin Savonia ammattikorkeakoulun muotoilun yliopettaja, taiteen tohtori Ilkka Kettunen, ruoka-alan start-upin Nordic Umami Companin yksi perustajista Tytti-Lotta Ojala sekä Lumi Accessories -brändin luoja, toimitusjohtaja Sanna Kantola. Tänä vuonna hallitustyöskentely herätti poikkeuksellisen suurta kiinnostusta ja ehdokkaita hallitusjäseneksi oli peräti kymmenen.

Erovuorossa olivat Ornamon puheenjohtaja, muotoilija Hanna-Kaisa Alanen, palvelumuotoilija Mikko Latva-Käyrä sekä muotoilija Anna Muukkonen. 

Faktaa muotoilualalta: Muotoilun kysyntä kasvaa ja palveluyritysten kasvu jatkuu

Muotoilun kysyntä yhteiskunnassa kasvaa voimakkaasti ja muotoilu on integroitunut yhä vahvemmin eri alojen yritysten ydintoimintaan. Myös muotoilualan yritysten suhdannenäkymät ovat katsauksen mukaan parantuneet merkittävästi vuoden 2020 notkahduksen jälkeen. Yrityksistä 51 prosenttia uskoi yleisten kysyntä- ja suhdannenäkymien kohenevan seuraavan vuoden aikana. Tiedot selviävät Ornamon suhdanne- jatoimialakatsauksesta, joka tänä vuonna toteutettiin myös Helsingin seudun kauppakamarin jäsenistölle. 

Muotoilun ydintoimialan liikevaihto oli Tilastokeskuksen alueellisen yritystoimintatilaston mukaan 3,65 miljardia vuonna 2019. Luvussa ovat mukana voimakkaasti muotoilua hyödyntävä valmistava teollisuus, muotoilun palveluyritykset ja taiteellinen toiminta. 

Muotoilun palveluyritysten liikevaihto jatkaa nousujohteisena ja liikevaihdon kasvua kertyi 59,5 prosenttia vuosina 2010–2019. Kasvu on ollut ripeintä teollisen muotoilun ja sisustussuunnittelun palvelua tarjoavissa yrityksissä. Perinteisen muotoilua hyödyntävän valmistavan teollisuuden osuus alan kokonaisuudesta oli 26 prosenttia ja sen liikevaihto on laskenut vuosina 2010–2019 noin kaksi prosenttia.

Muotoilun toimialan kokonaisliikevaihto oli yhteensä 12,6 miljardia euroa vuonna 2019, kun mukaan lasketaan myös digitaalinen muotoilu sekä arkkitehtuurin ja maisemanhoidon alalla toimivat yritykset. Digitaalisen muotoilun osuus alan kokonaisliikevaihdosta on merkittävä ja kasvaa voimakkaasti. Sen arvo oli 8,2 miljardia euroa vuonna 2019. 

Muotoilualan kokonaisliikevaihto kasvoi vuosina 2018–2019 noin 2,9 prosenttia ja työllisyys 5,8 prosenttia. Kehitys oli parempaa kuin koko yrityskentässä keskimäärin.

Lue lisää:

Kooste päätuloksista Ornamon sivuilla

Koko Muotoiluala 2021 -katsaus Ornamon sivuilla


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt
:

Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen p. 040 022 1143,  salla.heinanen(at)ornamo.fi
Katja Soini p. 044 5171 232, Katja.Soini(at)vahanen.com