Tiedote: Ornamo kiittää uutta hallitusta panostuksista luovaan talouteen

Puheenjohtaja Antti Rinteen (sd.) johdolla käydyt hallitusohjelmaneuvottelut ovat tuottaneet hallitusohjelman, joka nostaa monin tavoin esiin luovien alojen potentiaalin ja merkityksen. Ornamo kiittää panostuksista luovien alojen kasvun tukemiseen, ja odottaa alkaneesta hallituskaudesta käännekohtaa Suomen luovien alojen menestykselle.

Suomen luovat alat on nostettu esiin uudessa hallitusohjelmassa, joka lähtökohtaisesti tunnistaa ja tunnustaa luovan työn merkityksen Suomelle ja EU:lle. Hallitus on sitoutunut luomaan kansallisen aineettomien oikeuksien strategian, mikä on suomalaisessa elinkeinopolitiikassa mullistavaa.

”Aineettoman arvon merkitys taloudelle ja Suomen menestykselle on kiistaton. Tulevaisuus on aineettomissa investoinneissa. Kansallinen strategia on omiaan nostamaan Suomen luovan talouden kärkimaaksi”, kiittää Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

Euroopan unionin teollisuusoikeuksien viraston tutkimusten mukaan Euroopan IPR-intensiiviset eli aineettomia oikeuksia hyödyntävät yritykset tuottavat enemmän, maksavat korkeampia palkkoja ja selviytyvät paremmin huonossa taloustilanteessa. Ornamo on pitkäjänteisesti korostanut muotoilun merkitystä IPR-intensiivisillä aloilla, sillä yritykset tarvitsevat muotoiluosaamista luodakseen aineetonta arvoa palveluihin, konseptointiin tai brändin kasvattamiseen.

Heinänen muistuttaa samalla, että myönteistä luovan talouden kehitystä on tuettava innovaatiopolitiikan keinoin niin, että se kattaa myös luovat alat. Hallitusohjelman pyrkimys kasvattaa TKI-panostuksia neljään prosenttiin BKT:stä on Heinäsen mielestä hyvä aikomus, mutta sen tulee kohdentua luoville aloille, jotta Suomi todella turvaa tulevaisuutensa korkean jalostusasteen tuotteiden ja palveluiden maana.

Luovan talouden arvo ja potentiaali nousee esiin

Luovan talouden hyödyntämätön potentiaali on nyt nostettu täysimittaisesti esiin. Hallitusohjelman tavoitteena on kasvattaa luovien alojen työpaikkojen määrää ja osuutta bruttokansantuotteesta sekä parantaa työntekijöiden työskentelyedellytyksiä. Käytännön toimenpiteitä ovat mm. Creative Business Finlandin ja kulttuurialojen tukevan rahaston perustaminen. Keinot on mainittu Anne Brunilan vuonna 2017 vetämän työryhmän toimenpide-ehdotuksista.

”Ornamo on ajanut luovien alojen tuki- ja rahoitusinstrumenttien kehittämistä täysin samansuuntaisesti kuin hallitusohjelmassa nyt esitetään. Creative Business Finland -malli antaa muotoilun pienille yrityksille mahdollisuuden laajentaa ja kansainvälistää toimintaansa”, toteaa Heinänen.

Mikroyritysten, jotka ovat Suomen yrityskentässä kaikkein tyypillisimpiä, ja etenkin asiantuntija-alojen pienten yritysten on ollut vaikea löytää toimintansa kehittämiseen sopivia rahoitusvälineitä ja neuvontaa. Ornamo toivoo, että perustettava Creative Business Finland tarjoaa konkreettista tukea muotoilun ja muiden luovien alojen mikroyrityksille.

Ihmislähtöinen suunnittelu on ratkaisijan roolissa yhteiskunnan muutoksessa

Ornamon hallitusohjelmatavoitteet keskittyvät kolmeen teemaan: Tehdään Suomesta johtava luovan talouden maa, Tuetaan laadullista työllistymistä ja Tehdään suomalaisille parempi arki ja rakennettu ympäristö. Uudessa hallitusohjelmassa on keskeisiä toimenpiteitä, jotka edistävät kaikkia muotoilijoiden ja muotoilualan tavoitteita.

TKI-panostusten kasvattaminen neljään prosenttiin BKT:stä, uuden Arkkitehtuuri- ja designmuseon edistäminen, rakentamisen prosenttiperiaatteen kehittäminen sekä jalkauttaminen ja eri taiteenalojen minimikorvausten määrittely kehittävät suomalaista muotoilua ja taidetta. Ornamon hallitusohjelmatavoitteista ensimmäinen eteni jo toukokuussa, kun valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto perustivat hankinta-Suomi -yhteistyöfoorumin kehittämään julkisten hankintojen strategiaa.

Hyvällä suunnittelulla autetaan eri aloja kuten sosiaali- ja terveysalaa , rakentamista tai teollisuutta kehittämään uudenlaisia ihmislähtöisiä tuotteita ja palveluita. Muotoilulla on myös keskeinen rooli uusien materiaalien innovaatioissa ja kehityksessä.

”Tällä hallituskaudella käsitellään valtavia ilmiöitä, kuten ilmastonmuutosta, digitalisaatiota ja uusia työn muotoja. Muotoilulla on nyt paljon annettavaa, koska luovuus ja ihmislähtöisyys ovat näissä megatrendeissä ratkaisijan roolissa. Tästä alkaa kova työ hyvien tavoitteiden täyttämiseksi”, sanoo toiminnanjohtaja Heinänen.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Viestintäpäällikkö Elina Perttula, Ornamo, +358 43 211 0755

Ornamon hallitusohjelmatavoitteet: www.ornamo.fi/fi/edunvalvonta/

Lataa PDF

 

Ornamo ry on vuonna 1911 perustettu muotoilualan asiantuntijajärjestö. Ornamo kehittää muotoilijan ammattia ja vaikuttaa muotoilun asemaan yhteiskunnassa. 2 600 jäsentä muodostavat muotoilualalla työskentelevien korkeakoulutettujen ammattilaisten ainutlaatuisen verkoston. Jäsenemme työskentelevät muotoilun monipuolisella kentällä muun muassa sisustusarkkitehtuurin, teollisen muotoilun, kaluste-, tekstiili- ja vaatesuunnittelun, pakkaussuunnittelun, palvelumuotoilun, digitaalisen suunnittelun, käyttöliittymien, taidekäsityön ja taiteen aloilla opiskelijoina, palkansaajina, freelancereina ja yrittäjinä.