Muotoilualan työmarkkinatutkimus

Muotoilualan työmarkkinat 2021

Työmarkkinatutkimus on vuosittain toteutettava kartoitus muotoilijakentän rakenteesta. Tutkimuksella saadaan vertailukelpoista tietoa Ornamon jäsenistön sijoittumisesta työmarkkinoille sekä yleisestä palkka- ja palkkiotasosta. Työmarkkinakyselyssä selvitettiin liiton jäsenten työmarkkina-asemaa, ansiotuloja, työajan käyttöä ja muita työelämän tärkeitä kysymyksiä.

Työmarkkinatutkimuksen keskeiset tulokset 2021

Miten tutkimus toteutettiin

Ornamon työmarkkinakatsaus 2021 perustuu kyselytutkimukseen, joka suoritettiin marras-joulukuussa 2020. Siihen vastasi määräaikoihin mennessä 370 muotoilualan ammattilaista. Vastanneista palkansaajia oli 175 henkilöä ja yrittäjinä 106 henkilöä. 50 prosentilla vastanneista oli ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus ja 43 prosentilla alempi korkeakoulututkinto.  Työmarkkinatutkimuksen laati Ornamon toimeksiannosta tutkija Pekka Lith, joka toimii tutkijana omistamassaan yrityksessä (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith).

Palkkatilastoja Ornamon jäsensivuilla

Henkilökohtaista palkkaneuvontaa Ornamon jäsenille tarjoaa lakimies Jussi Ilvonen
Maanantaisin ja torstaisin klo 9–17
Puh. 043 2112 723, jussi.ilvonen@ornamo.fi.