Muotoilukoulutus murroksessa

Muotoilukoulutus murroksessa -selvitys kartoittaa muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvaa muuttuvassa koulutus- ja työympäristössä. Selvityksessä tutkitun tiedon avulla voidaan vauhdittaa koulutuksen kehittämistä suuntaan, jonka perustana on työelämälähtöisyys ja alan erikoisluonteen huomiointi. Muotoilun ammattilaisten ongelmanratkaisukykyä ja luontaista tulevan visioimista voitaisi hyödyntää nykyistä laajemmin sekä koulutuksen että opetusmenetelmien kehittämisessä. Selvityksessä on kartoitettu opettajien työhön vaikuttavia tekijöitä.