Ornamo on vaikuttamassa muotoilualan reiluihin pelisääntöihin muotoilun palveluntarjoajien ja ostajien välille. Ornamo on luonut alalle eettiset ohjeet sekä sopimusmallit ohjaamaan muotoilualan ammattimaisia käytäntöjä. Kehitämme myös muotoilijoiden osaamista aineettomien oikeuksien hyödyntämiseksi kouluttamalla ja hyviä käytäntöjä luomalla. Aineettoman arvon luonti on muotoilijan perustehtäviä, ja asianmukaisen korvauksen saaminen edellyttää paitsi oman työn dokumentointia, myös IPR-strategian tekemistä.

Lisäksi Ornamo edistää yhteistyössä taiteilijajärjestöjen kanssa Ruotsin näyttelykorvausmallin (MU-avtal) mukaista sopimusta taidealoille. Se takaa taiteilijalle palkkion museonäyttelyn eteen tehdystä työstä.