Co-designer rakentaa asiantuntemusta dialogista

Työn, asiantuntijuuden ja johtamisen muutos avaa mahdollisuuksia yhteisölliselle suunnittelulle, kirjoittaa Jari Koskinen.

Yhteisöllinen suunnittelu eli co-design on erilaisia osaamisia törmäyttävää, fasilitoitua yhdessä suunnittelua ja tekemistä. Tähtimuotoilijoiden, eettis-ekologisen suunnittelun ja käsityöläisyyden rinnalla se on omiaan rikastamaan kuvaa siitä, mitä kaikkea muotoilu voi olla. Kehityskulku liittyy vahvasti muotoilun immaterialisoitumiseen, jossa tuotokset ovat vaikkapa systeemejä tai prosesseja.

Yhteisöllinen suunnittelu eli co-design on erilaisia osaamisia törmäyttävää, fasilitoitua yhdessä suunnittelua ja tekemistä.

Fasilitoinnissa on kyse ryhmäprosessien valmentavasta ohjaamisesta. Sen tyyppiselle muotoiluosaamiselle on yhä enemmän tarvetta.
Samalla kun työ ja asiantuntijuus ovat muutoksessa, yhteisölliselle suunnittelulle avautuu uusia mahdollisuuksia. Ennen asiantuntija oli henkilö, joka kertoi miten asiat ovat, ja muut passiivisina kuuntelivat ja ottivat vastaan. Nykyään asiantuntemus ja tieto ovat yhä enemmän yhteisöllisesti ja dialogin kautta rakentuvia. Johtaminen puolestaan on muuttumassa luonteeltaan fasilitoivaksi onnistumisen mahdollistamiseksi, käskyttämisen sijaan.

Samalla kun työ ja asiantuntijuus ovat muutoksessa, yhteisölliselle suunnittelulle avautuu uusia mahdollisuuksia

Samankaltainen muutos koskee myös työtä. Ennen tehtiin työtä lähinnä yksin ja siiloissa, nyt yhä enemmän moniammatillisesti osaamisia törmäyttäen sekä fasilitoidusti työpajoissa ja vapaamuotoisissa yhteisissä ryhmäkohtaamisissa.

Ornamon co-design -aamiaisella pohdittiin taannoin sitä mihin kaikkeen co-designia voisi käyttää. Lähes kaikkeen, tuntui olevan yksimielinen vastaus: sosiaalisesta suunnittelusta kaavasuunnitteluun ja hankesuunnitteluun, konseptisuunnittelusta tilasuunnitteluun ja muutosjohtamisesta poliittiseen päätöksentekoon. Co-design avaa uusia näkökulmia myös muotoilukoulutuksen ja osaamisten dynaaminen kehittämiseen. Näimme mahdollisuutena tuoda muotoilu ja yhteisöllinen suunnittelu peruskouluunkin.

Yhteisöllinen suunnittelu voi myös olla uusi väylä muotoilijoille löytää tiensä johtoryhmätasolle, fasilitoimaan vaikkapa strategista suunnittelua tai uuden kehittämistä. Toisaalta yhteisöllinen suunnittelu voi esimerkiksi osallistaa asukkaat mukaan kaupungin kehittämiseen

Aika on selvästi otollinen tämäntyyppiselle tekemiselle.

Lue lisää yhteisöllisestä suunnittelusta ja työstä:
https://vaihtoehtojensuomi.wordpress.com/2016/10/31/yhteisollinen-suunnittelu-ja-tyo/