Handbok om enprocentsprincipen i Finland finns nu på svenska

Tomas Byströms konstverk Du är här (2013) har integrerats i Vuoreshusets fasadelement. foto Aino Salmi ©Kuvasto 2015
Tomas Byströms konstverk Du är här (2013) har integrerats i Vuoreshusets fasadelement. Foto Aino Salmi ©Kuvasto 2015

Handbok om enprocentsprincipen i Finland är en praktisk handbok för både konstnärer och beställare av konst.

Handbok om enprocentsprincipen i Finland för beställare av konst är en publikation för byggherrar som är intresserade av konst, till exempel kommunala beslutsfattare, planläggare, arkitekter och byggföretag. Handboken presenterar de vanligaste modellerna för finansiering av konst och sätten att beställa konst i Finland.

Här kan du läsa handböcker i PDF-format:
Handbok om enprocentsprincipen i Finland för beställare av konst

Handbok om enprocentsprincipen i Finland för konstnärer är en praktisk handbok till en bildkonstnär som vill arbeta med offentlig konst. Handboken leder läsaren genom den process som leder till ett offentligt konstverk från ingåendet av avtal till medverkan i byggnadsprojektet och slutligen till utarbetandet av en underhållsbok.

Här kan du läsa handböcker i PDF-format:
Handbok om enprocentsprincipen i Finland för konstnärer

Vad är enprocentsprincipen?

Enprocentsprincipen, dvs. ett principbeslut att använda en del av anslaget för ett byggprojekt för konst, har fått ett uppsving på 2000–talet i Finland. Samtidigt har det utvecklats nya sätt att beställa offentlig konst. I denna handbok uppfattas enprocentsprincipen som ett bredare begrepp än ett politiskt principbeslut eftersom de olika modellerna bygger på samma tanke: målet är att skapa en bättre byggd miljö med hjälp av högklassig arkitektur, design och konst.