Helsingin kouluissa toimiva Designakatemia 10 vuotta!

Design Akatemia -logo

Ornamon ja Designmuseon toteuttama Designakatemia on hanke, jossa muotoilun ammattilaiset jalkautuvat helsinkiläiskouluihin. Tuote- ja palvelumuotoilijat, sisustusarkkitehdit, tekstiili- ja vaatesuunnittelijat sekä korumuotoilijat ovat vetäneet muotoilukursseja ja toimineet opettajien työpareina kaikilla eri oppiasteilla. Designakatemia juhlii 10 vuotta jatkunutta toimintaa haastamalla koulut mukaan designhaasteeseen.

Muotoilu- ja arkkitehtuurioppimisen ytimessä on luova ongelmanratkaisukyky ja ryhmätyötä vahvistavat menetelmät. Muotoiluprosessiin perustuva opetus soveltuu erityisen hyvin ilmiöpohjaiseen, eri oppiaineita yhdistävään opetukseen. Selkeä menetelmä antaa tilaa kokeiluille, kyseenalaistamiselle, keksimiselle ja toisten ajatusten huomioon ottamiselle. Empatia onkin muotoiluoppimisen keskeinen työväline.

Muotoiluajattelulla voi kehittää kouluympäristöä

Esimerkiksi luonnontieteitä ja matematiikkaa voidaan oppia projektissa, jossa oppiaineisiin perehdytään kouluympäristöä tarkastellen ja kehittäen. Muotoilija Laura Aalto-Setälä toteutti muotoilukurssin ihmisbiologiaan keskittyneellä jaksolla Kaisaniemen peruskoulun viidennellä luokalla. Oppilaat havainnoivat aluksi elimistöön kohdistuvia häiriöitä omassa luokassaan. Löydettiin neljä päähäiriötekijää: nälkä, meteli, häikäisy sekä inhottavat koulutuolit.

Biologian sisältöjä opittiin samalla kun lähdettiin parantamaan luokan toiminnallisuutta muotoiluprosessin avulla ryhmätyönä. Häikäisytiimi suunnitteli loisteputkilampun ympärille liikuteltavan varjostimen, inhottavista tuoleista tehtiin monikäyttöisempiä ja palvelumuotoilutiimi keksi metelin ehkäisyyn yllättävän ratkaisun: oppituntien tehtävien aikana sai kuunnella musiikkia omilla kuulokkeilla. Testiviikon jälkeen opettaja kertoi, että niin hiljaista ei luokassa ole koskaan ollut, ja päätti ottaa tavan käyttöön.

Sisustusarkkitehti Natalia Ritarin #olerohkea-iltapäiväkerhossa Snellmanin ala-asteella lähdettiin rakentamaan reilumpaa koulua, ja haettiin kokemuksia onnistumisen tunteesta.  Kouluympäristöä tutkittiin ja suunniteltiin paremmaksi viihtyvyyden ja turvallisuuden näkökulmasta, mutta muotoilukerhon tuloksena syntyi myös kiusaamisen vastainen kangaskuosi Vimma-vaatemerkille. Kerhossa vieraili koulukiusaamista lapsena kokenut huippumalli kertomassa oman #olerohkea-tarinansa.

Muotoilu- ja arkkitehtuurioppiminen avaa kiinnostuksen lähiympäristöön

Designakatemia on Helsingin kaupungin tukemaa toimintaa, jonka sisällöistä vastaavat korkeakoulutetut muotoilun ammattilaiset. He ovat omassa työssään rakennetun ympäristön, tuotteiden ja palvelujen kehittäjiä ja suunnittelijoita. Lasten ja nuorten kanssa tehtyjen projektien lisäksi muotoilijat ovat myös jakaneet osaamistaan peruskoulun opettajille koulutustilaisuuksissa. Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa on tuotettu Muotoilupakki-verkkosivusto ja menetelmäkortit, joita voi käyttää muotoiluoppimisen työkaluina kouluissa. Muotoilja Aino Kiviranta on suunnitellut Designakatemian logon ja muotoiluprosessi-kaavion.

© 2015 Aino Kiviranta

Muotoilu- ja arkkitehtuurioppiminen poikkeaa perinteisestä teknisen ja tekstiilityön opetuksesta keskittyen kädentaitojen sijaan olemassa olevan havainnointiin, tutkimiseen ja kehittämiseen. Käsin tekeminen ja uudet teknologiat tukevat oppimista, tekemällä kaksiulotteisesta kolmiulotteisen ja avaamalla ikkunoita ympäristö- ja ihmisystävällisempään tulevaisuuteen.

”Palvelumuotoilulle ovat ominaista abstraktit käsitteet sekä kon­septuaalinen ajattelu, joiden opettamisen ala-asteikäisille oletin olevan haastavaa. Toisaalta tiesin myös saavani itse oival­luksia opettamisen kautta, pohtiessani oman muotoilijan ammattini ydintä sekä sitä, miten monimutkaisia konsepteja voisi kommu­nikoida mahdollisimman yksinkertaisesti ja havainnollistavasti, ja samalla kuitenkin kiinnostavasti lapsille”, Aurinkolahden peruskoulussa Hyvää lähiympäristöä muotoilun kei­noin -kurssin toteuttanut muotoilija Linda Vanni kertoo.

Linda Vannin, Hanna-Kaarina Heikkilän ja Linda Ukkosen vetämistä uusimmista muotoilukursseista voit lukea lisää alla olevista artikkeleista.

Koulut haastetaan designhaasteeseen!

Designakatemia haastaa kaikki koulut mukaan Linda Vannin kehittämään designhaasteeseen, jossa oppilaat ja opettajat houkutellaan parantamaan omaa lähi- ja kouluympäristöään. Muotoiluhaaste on kaikille kouluasteille tarkoitettu tehtävä, jonka avulla tutustutaan muotoiluun ja sen menetelmiin.

Katso alla oleva video! #muotoiluhaaste #hyvaalahiymparistoa
Koulujen designhaaste löytyy kokonaisuudessaan TÄSTÄ LINKISTÄ.

Ornamo vastaa Designakatemiassa muotoilijayhteistyöstä ja Designmuseo tukee pedagogista suunnittelua ja toteuttaa kurssiin liittyvää opetusta. Designakatemia on Helsingin kaupungin tukemaa toimintaa.