IPR Luovan työn suojakeinona

Luova työ tuottaa aineetonta omaisuutta. Luovilla aloilla se on tyypillisesti tekijänoikeuksia tai tavaramerkki-, malli- ja patenttioikeuksia. Ornamon juristin Iiris Adeniuksen luotsaaman webinaarisarjan toisessa osassa syvennytään eri suojamuotoihin ja käydään läpi, miten eri suojamuodot saavutetaan käytännössä sekä mitä oikeuksia aineettomat oikeudet tosiasiassa antavat. Mitä asioita suojausprosessissa on hyvä ottaa huomioon? Webinaarissa käydään läpi myös kopiointitilanteita sekä keinoja puuttua kopiointiin.

Webinaarissa saat vastauksen mm. näihin kysymyksiin. Keskustelussa mukana myös Ornamon asiantuntija Petra Ilonen.
Luento-osuus taltioidaan. Koulutus on avoin kaikille ja kuuluu EEVI-hankkeen luentosarjaan.

Zoom-tallenne