Kolme asiaa, jotka muotoilijoiden tulisi tietää aineettomasta arvosta

1) Aineeton arvo ohittaa aineellisen

”Yritysten arvo muodostetaan tällä hetkellä entistä enemmän IPR:n, tarinoiden ja mielikuvien maailmassa. Esimerkiksi Applen arvo ei ole jo tuotetuissa koneissa vaan niiden potentiaalissa: siinä, mihin brändiä voidaan vielä käyttää ja laajentaa. Ja miten saadaan yhä uusiin tuotteisiin liitettyä korkean laadun mielikuvia.

– Lakimies Antti Innanen

Modernien yritysten on siis syytä keskittyä aineettomien oikeuksien maailmaan. IPR-intensiivinen teollisuus muodostaa jo 50 prosenttia koko EU:n taloudesta. Aineeton, digitaalinen maailma voi tuoda huomattavaa lisäarvoa monille aloille: esimerkiksi Uberin alustan avulla autot ja Airbnb:n avulla asunnot saadaan aineettoman todellisuuden piiriin ja jakoon.

2) Muotoilusta aineetonta kasvua asiakasaloille

Nykyään on tärkeää ymmärtää paitsi asiakasta myös asiakkaan asiakkaan asiakasta.

Vertti Kivi, Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Con toimitusjohtaja

Muotoilu on yksi keskeinen aineettoman arvon luoja ja siten sillä on keskeinen merkitys muiden alojen kasvun ja kilpailukyvyn tulemisessa. Uuden aallon bisnes korostaa asiakaskokemusta ja asiakkaan tarpeiden tyydyttämisestä lähtevää liiketoimintaa. Muotoilijoiden käyttäjälähtöinen ja osallistava lähestymistapa on yrityksille kullanarvoinen. Se tekee tuotteista ja palveluista käyttäjille mieleisiä ja merkityksellisiä.

Vertti Kivi piti tärkeänä tutustua asiakkaan tarpeisiin ja suunnitella tilat ja tuotteet niistä lähtien – ei kiertää yrityksestä toiseen tarjoamassa samaa tuolia tuotantoon. Tässä toimintatavassa piilee myös kopioinnin vaara, jos tuotetta ei ole etukäteen mallisuojattu.

IPR:stä kasvua muotoilubisnekseen -seminaari kokosi 28.4.2016 muotoilijat, lakimiehet ja päättäjät keskustelemaan muotoilun arvosta ja IPR:n (immaterial property rights) hallinnasta ja hyödyntämisestä muotoiluintensiivisillä aloilla.

IPR:stä kasvua muotoilubisnekseen -seminaari kokosi 28.4.2016 muotoilijat, lakimiehet ja päättäjät keskustelemaan muotoilun arvosta ja IPR:n (immaterial property rights) hallinnasta ja hyödyntämisestä muotoiluintensiivisillä aloilla.

3) Brändi tuotteiden edellä

Usein muotoiluyritys suunnittelee ensin tuotteet ja lähtee sitten miettimään millainen brändi niiden ympärille nousisi.

Antti Innanen haastoi muotoiluyrityksiä harkitsemaan liikeellelähtöä myös brändi edellä. Hän nosti esimerkiksi Kyrö Distillery Companyn vahvan bränditarinan.

Innanen ehdotti pohtimaan bisnesidean synnyttämistä myös yksinoikeuden näkökulmasta: mille alueelle keskittyen voisin saada yksinoikeuden jollakin erikoisalalla? Yksinoikeuden turvin on tukevaa lähteä rakentamaan uskottava tarina sekä uniikkeja tuotteita tai palveluita. Jos yksinoikeutta ei ole, on brändi ainakin jossain määrin haavoittuvainen.

Laajemmin aiheesta jäsensivuillamme (lukeminen vaatii tunnukset)

Lisätietoa jäsenyydestä ja liittymisestä: www.ornamo.fi/jasenyysIPR:stä kasvua muotoilubisnekseen -seminaari avasi Ornamon uuden Aineetonta arvoa muotoilusta -edunvalvonnan teeman, joka saa jatkoa koulutusten ja videotuotannon muodossa.

Seminaarissa englantilainen Kiinan markkinoihin erikoistunut IPR-asiantuntija Tom Carver herätti keskustelua muotoiluintensiivisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksista ja haasteista Kiinassa. Carver on erikoistunut immateriaalioikeuksiin ja hänellä on vahva kokemus alalta niin Britanniasta kuin Kiinastakin.

Brändien suojaamiseen perehtynyt lakimies Antti Innanen tarjosi uudenlaisia näkökulmia muotoilun ja brändin suojaamiseen ja hyödyntämiseen strategisella tavalla globaalissa verkkobisneksessä. Innanen on IPR- ja teknologiaoikeuteen keskittyneen asianajotoimisto Dottirin osakas ja toimitusjohtaja.

Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co. on monikäyttöisten julkisten tilojen suunnitteluun erikoistunut designtoimisto, jolla on toimisto Helsingin lisäksi myös Dubaissa. Toimitusjohtaja Vertti Kivi kertoi puheenvuorossaan käytännön kokemuksia IPR:n hallinnasta tilasuunnittelupalveluiden alalla.

Minna Aalto-Setälä avasi alustuspuheenvuorossaan IPR:n merkitystä. Hän toimii Keskuskauppakamarin lakiyksikössä immateriaalioikeuksien ja sähköisen kaupan asiantuntijana.

Kiitämme Taiteen edistämiskeskusta ja China IPR Helpdeskiä tuesta seminaarin järjestämiselle.

Osallistu keskusteluun Twitterissä: #muotoiluIPR