Lakimies vastaa: Millaisiin riskeihin kannattaa varautua ennakkoon?

Kuvituskuva, jossa seinällä on valkoinen pelastusrengas.
Kuva: Diana Feil / Unsplash

Santeri Suunnittelija käynnistelee palkkatyönsä ohessa yritystoimintaansa ja avoinna olevia kysymyksiä on lukuisia. Erityisesti riskienhallinta pohdituttaa Santeria, sillä hän haluaa välttyä hankaluuksilta myöhemmin. Minkälaisiin riskeihin hänen tulee varautua ennakkoon?

Miksi Santerin kannattaa ennakoida?

Monesti yrittäjä kokee, että alussa on tärkeää saada toiminta käyntiin mahdollisimman nopeasti. Ennakoivaa riskikartoitusta ei kuitenkaan sovi unohtaa. Puutteellinen riskeihin varautuminen voi tulla jälkikäteen erittäin kalliiksi esimerkiksi ylimääräisten selvitys- ja oikeuskulujen sekä vahingonkorvausten muodossa.

Millaisia riskejä luovan alan yrittäjillä on?

Luovan alan yrityksellä on merkittävä intressi suojata aineetonta omaisuuttaan, sillä se on monin paikoin altista luvattomalle hyödyntämiselle. Aineettomat oikeudet (lyh. IPR) kuten mallioikeudet, tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat kaikkein tärkein aineettoman omaisuuden suojakeino ja samalla erinomainen keino muotoiluyritykselle itselleen hyödyntää omaisuuttaan kaupallisesti. Santerinkin kannattaa jo alkuvaiheista asti laatia yritystoiminnalleen IPR-strategia löytääkseen itselleen sopivan tavan suojata aineeton omaisuutensa. Kannattaa hyödyntää asiantuntijan apua. Ennen tätä vaihetta on viisasta suhtautua erittäin pidättyväisesti esimerkiksi omien ideoiden, mallien tai keksintöjen paljastamiseen. Salassapitosopimus on erinomainen väline aineettoman omaisuuden riskinhallinnassa. Muita yritystoiminnan keskeisiä riskitekijöitä ovat riski joutua korvausvastuuseen erilaisista vahingoista. Toinen perinteinen riskiskenaario ovat viivästykset ja virheet koskien esimerkiksi tavaran tai palvelun toimittamista. Tällaiset riskit vältetään helpoiten sopimalla vastuista ja seuraamuksista selkeästi ja kirjallisesti etukäteen. Vahingonkorvausvastuiden osalta on korostettava myös vakuutusten merkitystä ennakoivana tekijänä; mm. yhteistyöprojekteissa onkin hyvä muistaa sopia myös vakuutusten ottamisesta.

Mistä Santerin kannattaisi aloittaa?

Aloittelevan muotoilualan yrittäjän kannattaa tutustua ensin yritystoiminnan aloittamiseen, aineettomiin oikeuksiin ja sopimuksiin liittyviin oppaisiin. Laadukkaita muotoilijan yritystoimintaan liittyviä materiaaleja löytyy muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta. Tämän jälkeen on syytä alkaa hahmottelemaan omiin tarpeisiin optimaalisia sopimuspohjia ja IPR-strategiaa. Ornamon jäsenten tukena sopimuspohjien muotoilussa ja IPR-strategioinnin alkuvaiheissa on myös Ornamon nettisivuilta löytyvä aineisto ja lakimiehen palvelut.

Kysymykseen vastasi Ornamon lakimies Jussi Ilvonen. Lakimies vastaa -palstalla Ornamon lakimies käsittelee muotoilualan oikeudellisia kysymyksiä tapausesimerkkien kautta. Lähetä kysymys: jussi.ilvonen@ornamo.fi.

Ornamon lakimies Jussi Ilvonen palvelee jäsenasioissa maanantaisin ja torstaisin klo 9–17. Palvelu on Ornamon jäsenille maksuton. Katso täältä yhteystiedot ja poikkeusajat.